Logo kobr.nl
Sportbeleid Buitensporten

Elf buitensportclubs om tafel voor uniform beleid

Bodegraven-Reeuwijk - Afgelopen februari heeft gemeente Bodegraven-Reeuwijk Ton Hendrickx uit Oudewater aangesteld als objectief projectbegeleider. Doel hiervan is dat de buitensportclubs tot een uniform beleid komen in relatie tot het verhitte dossier van sportharmonisatie. Ton: "We zien dat de grote meerderheid van de sportclubs ook de wil heeft om er samen uit te komen."

Ton Hendrickx, voorzitter van FC Oudewater en ledenraadslid bij de KNVB, heeft al twee fusies tussen voetbalclubs begeleid en als buitenstaander wordt hij geschikt geacht als procesbegeleider. Hij is begonnen met met de elf buitensportclubs een collectieve ambitie te formuleren. "Die ambitie was aanvankelijk opgesteld per club en dat leidde tot individuele ambities, niet een collectieve." Uiteindelijk hebben de partijen met elkaar een ambitie kunnen formuleren. Die ambitie is als volgt opgesteld:

'Wij dagen onszelf uit om (in 2019) voor alle clubs en stichtingen te komen voor structurele en betrouwbare afspraken tussen clubs en gemeente. Deze constructieve afspraken bieden ons de mogelijkheid om de diversiteit en eigen identiteit van onze clubs voor de toekomst te garanderen. Dit leidt tot toekomstbestendige accommodaties.'

Om tot een plan te komen dat aan de gemeenteraad gepresenteerd wordt, hebben de clubs leden afgevaardigd die plaatsnemen in een van de vier commissies. Dit zijn huisvesting en gebouwen, velden en onderhoud, verduurzaming en de maatschappelijke rol. Met vijf clubvertegenwoordigers worden dan per commissie de wensen van de clubs kenbaar gemaakt. De commissie 'planvorming' vormt uiteindelijk het plan.

Ton: "Er worden nu in de commissies zaken besproken die nog nooit besproken zijn. Er is nu geen gezamenlijke vijand meer (i.e. de gemeente) en de clubs moeten het nu met elkaar doen. Vandaar dat er ruimte is om het op een andere manier te doen."

Tijdens de commissievergadering Samenleving van vorige week woensdagavond vroeg John Kempeneers van BBR zich af of de raad straks alleen nog maar kan 'tekenen bij het kruisje'. Dit is volgens Ton Hendickx absoluut niet het geval. "Sommige elementen uit het plan wijzigen toch of worden gefaseerd aangepakt." Hij en de clubs zijn positief over de afloop van deze werkwijze. "De clubs hebben geen uitzonderlijke wensen", aldus Ton.

Op 30 oktober 2019 wordt het plenaire plan van de plancommissie aan de gemeente aangeleverd.

Lees ook

Meer berichten