Logo kobr.nl
Foto:

Raad start eensgezind aan zomerreces

Bodegraven-Reeuwijk - Na twee avonden debatteren over de kaders waarbinnen de begroting moet worden opgesteld, vonden de gemeenteraadsleden elkaar op vrijwel alle fronten.

Burgemeester Christiaan van der Kamp: "Er zijn meer gemeenten die in dezelfde situatie zitten als wij. Kleine gemeenten die door tekorten in het Sociaal Domein met forse financiële tegenslag kampen. Bij sommige gemeenten is de paniek uitgebroken en worden wethouders naar huis gestuurd. Deze raad werkt gezamenlijk aan een oplossing."

De vraag waarop bezuinigd gaat worden, is doorgeschoven tot september. De verschillende opties voor ófwel uitgaven schrappen ófwel geld extra binnenhalen, komen allemaal op een keuzenotitie. Na het zomerreces moeten er knopen worden doorgehakt.

Politici probeerden vooral hun mede-raadsleden warm te krijgen om sommige keuzes alvast 'veilig' te stellen. Het duidelijkst was dit zichtbaar bij de onderwerpen "Tweede centrumbrug, 'Startblokgelijkheid' en het 'Loslaten van de financiële norm'. Het eerste onderwerp is toch als een hete aardappel doorgeschoven naar september. Over de twee laatste onderwerpen is al wel besloten.

Budget startblokgelijkheid blijft gehandhaafd

Alle politieke kleuren zijn het erover eens zijn dat er alles aan gedaan moet worden om kinderen gelijke kansen te geven. In totaal is er een jaarlijks budget beschikbaar van 275.000 euro voor startblokgelijkheid, zoals dit in politieke termen wordt aangeduid. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel: "De helft van het budget gaat naar vier succesvolle projecten, die zeker door blijven gaan. De andere helft is ingezet op subsidie aan de scholen, bijvoorbeeld met schooljudo. Bij de evaluatie bleek dat dát geld maar in paar gevallen daadwerkelijk aan beoogde doel is besteed. Bij een rondvraag vertelden de scholen dat zij graag de afstand naar het sociaal team wilden verkleinen. Daarom draait op vier scholen nu een pilot met schoolmaatschappelijk werk en de eerste geluiden zijn zeer positief. Door deze omschakeling houden we budget over. Vandaar dat we met 60.000 euro minder toekunnen."

De gemeenteraad, onder aanvoering van Elly de Vries (D66) en Els Oliwkiewicz (ChristenUnie), zag dat anders. Zeker met de wens om ook een Oké-klas in Reeuwijk te starten, besloten ze het geld toch aan startblokgelijkheid te besteden.

Loslaten financiële norm

Twee weken geleden leken de meningen nog verdeeld over het loslaten van de, door de raad zelf ingestelde, financiële norm. Deze min of meer 'papieren' maatregel houdt in dat de schuld van de gemeente weer mag oplopen. Aan het eind deze avond drukten alle raadsleden op de groene knop en gaven daarmee akkoord voor het loslaten van de norm voor één jaar. Dirk van den Acker (VVD): "We zien een groot financieel tekort maar wat we niet weten is hoe structureel het is. Laten we een jaar nemen om het hele subsidieprogramma door te nemen en ook te kijken waarom de jeugdzorg zoveel meer kost dan het rijk bijdraagt."

Monique Jonker (PvdA) vond wethouder Dirk-Jan Knol en de overige partijen aan haar zijde in haar pleidooi voor het opnieuw inrichten van het subsidiestelsel van de gemeente. "Er is onduidelijkheid over geldstromen. Aan de hand van pitches en kaders kunnen we betere keuzes maken."

Contractmanager

Ook is unaniem besloten tot het aanstellen van een contractmanager. Jan Vergeer: (CDA) "Een contractmanager kan ambtenaren inhoudelijk ondersteunen bij onderhandelingen, kan toetsen of conform afspraak wordt geleverd en daar ook een leverancier op aanspreken." Een van de aanleidingen voor de wens tot de contractmanager is het nieuwe contract dat nu met Optisport is afgesloten. De politici zijn er niet van overtuigd dat deze partij nu in Bodegraven beter gaat presteren dan het voorheen in Reeuwijk gedaan heeft.

Gesneuveld

Het voorstel van GroenLinks om huiseigenaren met een bijdrage tegemoet te komen in het klimaatneutraal maken van hun woning, sneuvelde. Net als het GroenLinks-plan om voortaan in het gemeentehuis geen snacks meer te serveren van rundvlees.

Ook gesneuveld is het plan van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk om met een regeling af te dwingen dat bij nieuwbouw de projectontwikkelaar meteen bijdraagt aan groen in de openbare ruimte. Wel zochten de aanwezigen naar andere manieren om te borgen dat mét het bouwen meteen wordt gekeken naar het groen in de buurt. Het zijn de samenwerkingen zoals deze waarover de burgemeester in zijn slotwoord zijn waardering uitsprak.

Tekst: Elly de Knikker

Meer berichten