Logo kobr.nl

Samen bewegen naar een dementievriendelijk Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven - Zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Op het Raadhuisplein in Bodegraven is er van 11.00 tot 14.00 uur een gevarieerd programma opgesteld. Zo is er een informatiemarkt en organiseren de buurtsportcoaches gedurende de dag verschillende beweegactiviteiten waar mensen aan mee kunnen doen. Ook wordt er een lezing gegeven over de effecten die bewegen heeft op het brein.

Na het openingswoord door wethouder Kees Oskam wordt er door Stichting SAM, Alzheimer Nederland afdeling Midden-Holland, TransmuraalNetwerk Midden-Holland, de buurtsportcoaches en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de intentieverklaring 'Ontwikkeling Dementievriendelijke gemeente Bodegraven-Reeuwijk' getekend. Deze intentieverklaring is opgesteld naar aanleiding van de door de gemeenteraad aangenomen motie van de ChristenUnie in juli 2017 waarin wordt opgeroepen te werken aan de bevordering van een dementievriendelijke omgeving voor de inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Bodegraven-Reeuwijk is de eerste gemeente in de regio Midden-Holland die zo'n intentieverklaring ondertekend.

Steeds meer mensen met dementie

Het aantal mensen in Nederland met dementie stijgt als gevolg van de vergrijzing in de toekomst naar meer dan een half miljoen in 2040. Tot 2050 loopt het aantal mensen met dementie verder op naar ruim 620.000. Dat betekent dat ook in onze gemeente het aantal mensen met dementie fors toeneemt. Dit kunnen mensen zijn die je op straat tegenkomt, maar ook in de supermarkt of in de buurt waar je woont. Weten hoe met dementie om te gaan wordt de komende jaren steeds belangrijker. Jaap Feenstra (Alzheimer Nederland): "We moeten een beroep doen op de organisaties in de samenleving. Wat kunnen zij betekenen voor mensen met dementie. Dat geldt voor inwoners, maar ook voor medewerkers in een supermarkt. Iedereen krijgt te maken met dementie."

Meer berichten