Eerste paal voor nieuwe kerk Hersteld Hervormde Gemeente

Waarder - Driebruggen - Een mijlpaal, dat was het slaan op 16 november van de eerste paal voor de bouw van de kerk en pastorie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Waarder. Voor dit heuglijke moment waren ruim 300 belangstellenden naar de bouwlocatie gekomen. Gemeenteleden, verschillende buren én toekomstige bewoners van de in aanbouw zijnde wijk.

De eerste paal is geslagen door de heren H.C. van Zijtveld en J.J. Francken, respectievelijk voorzitter en lid van de bouwcommissie. Beiden hebben zich bijzonder ingezet voor de bouw van de tijdelijke huidige kerk en ook voor de bouw van de nieuwe kerk en pastorie. Voor de aanwezigen was er de mogelijkheid om als extra fondsenwerving een paal te sponsoren. Ook elke klap voor de eerste paal kon worden gesponsord. Alle aanwezige kinderen kregen als verrassing van bouwaannemer Goudriaan-Jongerius een mooie gele (kinder)bouwhelm.

Groeiende gemeente
De groeiende gemeente telt ongeveer 700 leden en deze zijn voornamelijk afkomstig uit de dorpen Waarder en Driebruggen, maar ook uit Reeuwijk, Bodegraven en verschillende andere plaatsen in de omgeving. De plannen voor een nieuw kerkgebouw bestonden al langer en vanaf 2004 is gezocht naar een geschikte locatie. Omdat al gauw bleek dat dit traject langer zou duren, is in 2008 het huidig tijdelijk kerkgebouw op het industrieterrein van Driebruggen in gebruik genomen. In 2010 kon de grond aan De Groendijck worden aangekocht. Er is daarna veel overleg geweest met de burgerlijke gemeente, de projectontwikkelaar (Janssen de Jong projectontwikkeling) en de omwonenden. Hierbij is de positie van de kerk aangepast naar de definitieve positie in de nieuw in aanbouw zijnde wijk die de naam ‘Voor de Brug’ gekregen heeft. In 2017 is een programma van eisen opgesteld en na een selectieproces is architect Huls uit Staphorst begonnen met het uitwerken van het schetsontwerp, resulterend in het definitieve ontwerp. De vergunning voor de bouw van kerk en pastorie is op 30 november 2018 verleend.

Het ontwerp van de kerk biedt straks ruimte aan een kerkzaal voor circa 550 personen en een galerij met zo'n 150 zitplaatsen. Aan de zijde van De Groendijck komt de hoofdingang en een kleinere entree komt onder de toren. De kerk krijgt een eigen parkeerterrein met plaatsen voor 42 auto’s. De andere parkeerplaatsen worden aangelegd door de gemeente op gemeentelijk terrein. Bouwbedrijf Goudriaan Jongerius uit Waarder gaat de kerk en de pastorie bouwen en installatiebedrijf Lok Techniek uit Bodegraven verzorgt de werktuigbouwkundige en elektrische installaties. Beide gebouwen worden gasloos en voorzien van warmtepompen. Daarnaast zijn er vele vrijwilligers die op verschillende manieren een bijdrage willen leveren aan de bouw van kerk, pastorie en het omliggende terrein. De verwachting is dat het kerkgebouw eind 2020 of begin 2021 gereed zal zijn en de pastorie een paar maanden eerder.

Tekst en beeld: Wim de Boevère

Meer berichten