Logo kobr.nl

ZOA-collecte volledig online vanwege corona

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Vanwege de opmars van het coronavirus zal de collecte van ZOA volledig online plaatsvinden.

ZOA heeft besloten om de collecteweek die eind maart gehouden zou worden niet in de gebruikelijke vorm door te laten gaan vanwege de opmars van het coronavirus. Collectanten gaan niet met de collectebus langs de deuren. De collecte in de week van 23 maart vindt volledig online plaats.

ZOA wil de verantwoordelijkheid nemen voor de collectanten en de mensen langs de deur. Maar tegelijk wil de organisatie er zijn voor mensen die door een oorlog of een natuurramp alles zijn kwijtgeraakt! ZOA hoopt daarom dat ook mensen in onze gemeente online een donatie zullen doen. Een deel van de collectanten maakt daarvoor een online collectebus aan, maar geven kan ook via SMS en via de website van ZOA.

Donatie online

De opbrengst van de collecte is van groot belang. Met deze donaties kan ZOA in noodsituaties snel te hulp schieten en mannen, vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden ondersteunen. Help mee op zoa.nl/doneren of sms 'ZOA' naar 4333 (eenmalig 3 euro).

Meer berichten