Logo kobr.nl
Foto:
Raadhuisweg/Zoutmansweg

Voorlopig ontwerp Raadhuisweg/Zoutmansweg

REEUWIJK - Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over het voorlopig ontwerp van de Raadhuisweg/Zoutmansweg. Hierbij heeft het college twee scenario’s afgewogen: één met doorfietsroute en één zonder doorfietsroute.

Door de aanleg van de Reeuwijkse Randweg en een aantal andere ingrepen aan de Raadhuisweg/Zoutmansweg rijden er een stuk minder auto’s en vrachtwagens over deze weg. Op sommige stukken is er wel bijna 70% minder verkeer. Door het verkeer te blijven stimuleren gebruik te maken van de Randweg is er minder verkeer op de Raadhuisweg-Zoutmansweg zodat deze alle kansen heeft een dorpse route te mogen zijn.

Met doorfietsroute
Met het voorlopig ontwerp kiest het college ervoor dat de Raadhuisweg/Zoutmansweg de doorfietsroute van Bodegraven naar Gouda wordt en de fietser alle ruimte krijgt. Deze keuze sluit aan bij de ambitie van gemeente Bodegraven-Reeuwijk om fietsgebruik te stimuleren. De schoolroute, het Nijntjepad, blijft in stand en fietsen op het pad blijft mogelijk. Daarnaast voorzien we de rijbaan van twee fietsstroken van elk 2 meter breed. De doorfietsroute is naast eigen inwoners vooral gericht op scholieren, forenzen en toeristen. Voor het uitvoeren van deze doorfietsroute is de gemeente wel afhankelijk van subsidie van de provincie Zuid-Holland. Alleen wanneer dit ook officieel is bevestigd wordt dit ontwerp uitgevoerd. Dit is bekend voordat de stukken begin september ter inzage gelegd worden.

Zonder doorfietsroute
Het alternatieve scenario zonder doorfietsroute gaat uit van de bestaande situatie. In plaats van blokken komen er bloembakken op de rijbaan. Het huidige pad wordt ingericht als vrij liggend fietspad waarbij voetgangers niet zijn toegestaan.

Benutten Breevaart
Bij beide scenario’s wordt de Breevaart bij de herinrichting betrokken. Met de realisatie van plekken aan het water worden bijzondere plekken gerealiseerd waarbij de dorpse uitstraling nog meer tot haar recht komt en de Breevaart wezenlijk onderdeel uitmaakt van het dorpse eindbeeld.

Het voorkeursscenario wordt samen met het alternatieve scenario gedurende de maand september tot en met halverwege oktober ter inzage gelegd. Hierbij leggen we uit waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt en kunt u ons vragen stellen.

Oproep tot meedenken over groen, verlichting en parkeren
Tijdens de zomer bereiden wij participatie op drie onderwerpen voor: groen, verlichting en parkeren. Wij nodigen inwoners uit om in de periode september t/m half oktober hun inbreng te komen geven op deze onderwerpen en bieden de mogelijkheid om vragen te stellen over het ontwerp. Er volgt nog een inloopavond in het huis van alles Reeuwijk- Brug. Wij informeren u eind augustus hier nader over.

Vervolg
Eind oktober 2020 besluit het college wat het definitieve ontwerp wordt. Hierna starten we met de uitvoering begin 2021. Volgens de planning ronden we de werkzaamheden ook in 2021 af.

Meer berichten