Afbeelding

Initiatief Reeuwijk-Brug 2030 duikt de details in

Algemeen

REEUWIJK - Als volgende stap na de recente gemeentelijke enquête over de toekomstvisie van Bodegraven-Reeuwijk gaat de initiatiefgroep Reeuwijk-Brug 2030 aan de slag met een uitgebreider stappenplan waarbij meer in detail gekeken wordt naar de wensen en verwachtingen van zoveel mogelijk inwoners van Reeuwijk-Brug.

De bewonersavond afgelopen februari gaf al een mooie aanzet voor dit proces, toch werden via het digitale bewonerspanel uiteindelijk maar 230 van de in ruim 8.000 inwoners bereikt binnen dit dorp. "Burgerparticipatie doe je met zoveel mogelijk inwoners, wie het initiatief hiervoor neemt is voor ons dan ook niet zo belangrijk," aldus de groep die vorig jaar het voortouw hierin nam. "Zolang het uitgangspunt maar luisteren naar elkaar is om zo samen tot een wensenlijst te komen. Dan het liefst eentje zonder politieke kleur of agenda!"

Niet alleen vanuit de gemeente, maar ook vanuit de provincie of zelfs het rijk zijn er vaak ontwikkelingen gaande, die niet altijd overeenstemmen met de wensen van inwoners. Een enquête die vanaf half augustus tot eind september online komt te staan moet hierover een beter beeld gaan geven. Daarna gaat de groep, waarbinnen onder meer het dorpsteam, Vereniging Bedrijventerrein Zoutman én het B.I.R. participeren, aan de slag om met een brede groep inwoners uit te nodigen die op basis van de resultaten samen tot een uitvoeringsagenda gaan komen. Uitgangspunt is hierbij vooral inwoners te betrekken die niet altijd vooraan willen staan om hun mening te geven. "Laten we de hand eens in eigen boezem steken," vervolgen de initiatiefnemers. "Wij weten doorgaans wel hoe we van ons moeten laten horen. Het is veel interessanter om die zogenaamde 'zwijgende meerderheid' ook een stem te gaan geven."

In de komende weken wordt uitgewerkt hoe dit eruit gaat zien. Vooral vanuit de privacywet liggen hier een aantal obstakels die nog opgelost moeten gaan worden. "Het is een vrij uniek plan om lokaal zo met elkaar in gesprek te willen gaan," aldus Reeuwijk-Brug 2030, 'maar als het lukt ontstaat er straks een wensenpakket van ons dorp dat we willen gaan voorleggen aan zowel de gemeentelijke politiek als ons gemeentebestuur."

De komende jaren staan immers in het teken van zowel landelijke als gemeenteverkiezingen en dat betekent veel politieke debatten en dito beloftes. Een mooie kans dus om nu eens vanuit de andere kant, de burgers, een agenda neer te gaan leggen bij de lokale politiek. Als een soort omgedraaid verkiezingsprogramma voor de toekomst in 2030 van Reeuwijk-Brug.

Vanaf half augustus tot half september komt de enquête online via een aantal verschillende sites.

Advertentie

Categorieën