Logo kobr.nl
Foto:

Depot Sam’s Kledingactie Bodegraven is weer open

BODEGRAVEN - Afgelopen voorjaar heeft de familie Kool besloten hun inzameldepot aan de Ambachtshof 6 voorlopig te sluiten vanwege het coronavirus. Inmiddels hebben zij hun deuren weer geopend en kunt u uw kleding en schoenen -die u niet meer draagt, maar die nog schoon en netjes genoeg zijn voor een tweede ronde- weer bij hen inleveren.

Najaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Ethiopië
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair.

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit, net als de familie Kool, vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk. Op vrijdag 16 oktober a.s. kunt u in Bodegraven tijdens een speciale actiedag uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de Willibrorduskerk a/d Overtocht aan de Overtocht 20. De Sam’s vrijwilligers zijn dan van 08.00 tot 13.00 uur aanwezig om uw goederen in ontvangst te nemen.

Afval in kledingzakken
Helaas treft het team van Sam’s Kledingactie tegenwoordig steeds vaker afval aan in de ingezamelde zakken kleding. Dit is erg jammer, want dit afval bederft niet alleen de goede kleding in de zakken, maar brengt ook de nodige afstortkosten met zich mee. Deze kosten gaan af van het ingezamelde bedrag voor het goede doel en drukken hiermee behoorlijk op de eindopbrengst. Sam’s Kledingactie hoopt dit jaar alleen goede herbruikbare kleding en schoenen in de zakken aan te treffen, zodat er een mooi bedrag kan worden opgehaald voor het water en sanitairproject van Cordaid.

Veel mensen zijn gevlucht uit hun dorpen in het gebied Liben door spanningen tussen twee etnische groepen. Om een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig dat de dorpelingen middelen van bestaan hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater. Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen ondersteunen bij de terugkeer. Daarnaast wordt er in het project met de verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt aan vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt er getracht een herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.

Projecten

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl

Meer berichten