Hospice Bodegraven-Reeuwijk bij u thuis?!

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Hospice Bodegraven-Reeuwijk gaat per 1 november a.s. ook in de thuissituatie palliatieve ondersteuning bieden.

Deze zorg is voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn, omdat genezing voor hen niet meer mogelijk is. “We hebben een aantal enthousiaste vrijwilligers kunnen opleiden om er in de thuissituatie te zijn voor de ongeneeslijke zieke,” vertelt Nelleke Mouthaan van Hospice Bodegraven-Reeuwijk. Welke ondersteuning kunnen ze bieden? Er kan een aantal keer per week een vrijwilliger (maximaal 2-3 uur per keer) in huis komen om de mantelzorger(echtgenoot, familie, vrienden) tijdelijk te ontlasten en de zieke te ondersteunen. De thuiszorg en/of de huishoudelijke hulp worden daar niet mee vervangen, maar deze hulp is ‘extra’.

Soms heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig om de zorg rondom de dierbare vol te kunnen blijven houden. Zoals bijkomen van de inspanningen die zorg met zich meebrengt, of even naar de kapper of een boodschapje doen. De coördinator van het hospice gaat graag in gesprek om het een en ander uit te leggen, neemt de mogelijkheden door en coördineert de ondersteuning gedurende de hele periode. De inzet van de vrijwilligers is in principe kosteloos, al is een gift en/of donatie altijd welkom. De thuisinzet van vrijwilligers is alleen voor de inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Daarnaast biedt het hospice ondersteuning aan de mantelzorger(s). Met als doel de zorg thuis (of het verpleeghuis) zo lang mogelijk te kunnen volhouden. Er is wel een indicatie van de huisarts nodig dat de levensverwachting 3 maanden of korter is. Voor informatie, contact onze coördinatoren 0172-202042 of zorg@hospicebodegraven-reeuwijk.nl

www.hospicebodegraven-reeuwijk.nl

Meer berichten