Foto: Bert Verver
In memoriam

In memoriam: Hans Schouten

REEUWIJK - Vrijdag 30 april is na een ziekteperiode van enkele maanden de bekende Reeuwijker Hans Schouten op 75-jarige leeftijd overleden.

In nauwe samenwerking met zijn in 2006 overleden echtgenote Coby was Hans mede grondlegger van deze krant en leverde hij een belangrijke bijdrage aan tal van evenementen in het plassendorp.

Tekstbureau
Het werken voor een krant was Hans niet vreemd. Lange tijd werkte hij voor het uitgeversconcern waartoe onder meer het Algemeen Dagblad (AD) behoorde. Daar was hij verantwoordelijk voor de wereldwijde distributie van de kranten, die toen nog niet digitaal beschikbaar waren. Na een korte periode bij een zondagskrant begon hij een eigen tekst- en communicatiebureau en ging hij aan de slag als organisator van bedrijfsfeesten, beurzen en zakelijke bijeenkomsten. Vanuit zijn kennis leverde hij ook een belangrijke redactionele bijdrage aan de Kijk op Reeuwijk. Na het overlijden van Coby nam hij de uitgeversrol op zich tot het moment dat hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikte en de krant overdroeg aan het Graficelly van Elly de Knikker.

Waterspektakel
Als geboren Reeuwijker was Hans nauw betrokken bij het verenigingsleven. In de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw was hij actief lid van de toneelvereniging VIOS en hij was een van de initiatiefnemers van het roemruchte Waterspektakel, een evenement waarvoor de kiem gelegd werd tijdens het 75-jarig bestaan van Scouting Nederland.

Het idee ontstond nadat Hans als PR-man werd verzocht een bijdrage te leveren aan de activiteiten van het district Gouda. Een van die activiteiten was een gondelvaart op de Breevaart. Dankzij het succes van dat evenement, waarbij ook de Reeuwijkse watersport werd betrokken, ontstond het idee om er een jaarlijks feest van te maken. Aan de organisatie daarvan heeft Hans een buitengewoon belangrijke bijdrage geleverd, aanvankelijk samen met zijn echtgenote, later ook met grote inzet van zijn kinderen Jochem en Afke. Na 25 jaar werd het Waterspektakel opgevolgd door het comité dat Bruisend Reeuwijk op de kaart heeft gezet.

Veelzijdig man
Hans was een veelzijdig man. Zijn kennis en organisatorisch talent bleven uiteraard niet onopgemerkt. Zo was hij actief bij de watersportvereniging Elfhoeven en was hij co-auteur van het jubileumboek dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vrijwillige Brandweer in Reeuwijk. Verder was hij onder andere actief als voorzitter van de Reeuwijkse Ondernemers Vereniging (ROV) en van de werkgroep Parasol, die met veel succes de jaarlijkse fancyfair voor het bejaardencentrum organiseerde. Hij was ook lid van het beurscomité Ontmoet ondernemend Reeuwijk. Op de OBS De Venen heeft hij diverse keren met veel plezier als Sinterklaas opgetreden. Als dank voor zijn inzet en verdiensten voor met name het Waterspektakel ontving hij in 2009 van de gemeente Reeuwijk het ‘Sluipwijkse Vissertje’ uit handen van burgemeester Jan Elzinga.

Na het overlijden van Coby deed Hans een stapje terug. Bij het bereiken van zijn 65-jarige leeftijd stopte hij zijn activiteiten om zich volledig te wijden aan zijn kinderen en kleinkinderen, die hem graag en veelvuldig bezochten in zijn pittoreske huisje aan de zuidzijde van de plas.

De Reeuwijkers zijn Hans veel dank verschuldigd en zullen hem missen.

Meer berichten