Willem Zuyderduyn (links) en Dirk van den Acker
Willem Zuyderduyn (links) en Dirk van den Acker Foto: VVD

Ruzie over roddels en achterklap bij VVD

Algemeen

Ruzie over een VVD-plan om Bodegraven-Reeuwijk financieel weer op de been te krijgen, is de oorzaak van het oorzaak van het interne VVD-conflict.


Raadslid Dirk van den Acker wordt ervan beticht dat hij zich, tegen de afspraken in, heimelijk verzet tegen dit plan. Hem wordt ook verweten dat hij roddels en achterklap verspreidt over zijn fractiegenoten in het algemeen en fractievoorzitter Willem Zuyderduyn in het bijzonder. Omdat Van den Acker de beschuldigingen volhoudt en niet instemt met het voorstel om de partij met opgeheven hoofd te verlaten is een procedure tegen hem gestart. Het lokale VVD-bestuur wil dat een integriteitsonderzoek jegens hem wordt ingesteld. In afwachting van dat onderzoek, door het landelijke secretariaat van de VVD, is het lokale bestuur ‘en masse’ opgestapt en hebben inmiddels enkele commissieleden hun functie neergelegd.

Plan Green Valley

De VVD lanceerde intern een plan om de schuldenlast van de gemeente van 140 miljoen te verlagen. Het plan draagt de naam Green Valley en is afgelopen zomer besproken met wethouder Dirk-Jan Knol. Ondernemers, ambtenaren en wethouders hebben zich inmiddels over de haalbaarheid en invoering gebogen. Het plan voorziet in het energieneutraal maken van de gemeente door de aanleg van zonnepanelen, het testen van innovaties op het gebied van mobiliteit en het omzetten van de bestemming recreatiewoningen in permanente bewoning. De VVD noemt dit “wonen zonder extra bouwen.” De bedoeling van de inmiddels ingestelde stuurgroepen is om te onderzoeken hoe de plannen gestalte zouden kunnen krijgen. Voor de uitvoering zou een beroep worden gedaan op royale subsidiepotten uit Brussel. De VVD denkt dat deze zaken gezamenlijk de gemeente miljoenen zouden kunnen opleveren. Regiogemeenten zullen bij de uitvoering worden betrokken en zijn inmiddels geïnformeerd. Volgens de VVD heeft Van den Acker zich formeel achter de plannen geschaard, maar heeft hij bij andere partijen herhaalde malen openlijk zijn twijfels over de haalbaarheid uitgesproken.

Speciale ledenvergadering

Hij beschuldigt in de gesprekken het VVD-bestuur ervan een eigen belang te hebben bij de uitvoering. Een beschuldiging die het bestuur ten stelligste verwerpt. “Door het optreden van Dirk van den Acker worden de bruggen die het VVD-team aan het bouwen is, achter hun rug om steeds weer afgebroken”, aldus het VVD-bestuur. Tegen deze gang van zaken is volgens het VVD-bestuur geen kruid gewassen. “Van den Acker heeft daarmee de integriteit van zijn collega’s beschadigd en daarmee zijn eigen integriteit ondergraven.” Als definitie hanteert de partij dat integriteit inhoudt dat iemand eerlijk en betrouwbaar is “Die eigenschappen heeft Van den Acker niet laten zien”, zo wordt gesteld. 

Woensdagavond 11 augustus vindt een speciale ledenvergadering plaats waar deze gang van zaken aan de orde komt. De plannen voor Green Valley liggen inmiddels stil. Van den Acker reageert niet op onze verzoeken om zijn visie te geven.

door Henri Stolwijk

Advertentie

Categorieën