Christel Mourik, regiovoorzitter VVD
Christel Mourik, regiovoorzitter VVD Foto: VVD

Rust keert terug bij VVD

Algemeen

De rust lijkt teruggekeerd bij de VVD Bodegraven-Reeuwijk. Tijdens een drukbezochte ledenvergadering woensdagavond (er waren zo’n 35 leden aanwezig) zijn de problemen uitgesproken. Regiovoorzitter Christel Mourik, die ook tijdelijk voorzitter is van de afdeling Bodegraven-Reeuwijk, meldt dat “scherp en indringend” is gesproken over het conflict. Zij oordeelt dat door de felle discussies “mensen en reputaties zijn beschadigd.” Op de vergadering zijn de gelederen weer gesloten: de bestaande fractie blijft tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 intact.

Dat betekent feitelijk dat raadslid Dirk van den Acker in elk geval tot de volgende verkiezingen aan boord blijft. Tussen hem en het lokale bestuur leidde een verschil van inzicht tot een heftig conflict met vergaande gevolgen. Over en weer zijn in het openbaar harde oordelen en beschuldigingen uitgesproken over integriteit en betrouwbaarheid. De twee partijen kwamen samen niet tot een oplossing, waarop het bestuur boos de handdoek in de ring gooide. Het opgestapte bestuur verweet Van den Acker dat hij zich ondanks gemaakte afspraken bleef verzetten tegen een initiatief-voorstel van zijn partij onder de noemer Green Valley en kwaad sprak over zijn fractiegenoten en met name over fractievoorzitter Willem Zuyderduyn. 

Drie onderdelen

Dat plan is bedoeld om de financiële problemen in Bodegraven-Reeuwijk te lijf te gaan. Het behelst drie onderdelen, door de initiatiefnemers betiteld als geldmotoren. Samengevat komt het er op neer dat Bodegraven-Reeuwijk een testgebied wordt voor innovaties op het gebied van mobiliteit, dat er serieus werk wordt gemaakt van de aanleg van zonnepanelen om de gemeente energieneutraal te maken en dat de bestemming recreatiewoningen wordt omgezet in permanente bewoning. Door samenwerking met buurgemeente op het gebied van de technologische innovatie hopen de initiatiefnemers op grote subsidies uit Brussel.

Het plan blijft bestaan. Christel Mourik: “Het is ingediend bij het college van b en w en besproken met de andere fracties. Die hebben het omarmd, het wordt nu bestudeerd op de haalbaarheid. Dat proces gaat door.” Of het straks onderdeel uitmaakt van het VVD-verkiezingsprogramma maakt de nieuw benoemde Programmacommissie uit. Bekend is dat bij diverse gelegenheden al over de haalbaarheid  is gesproken met ambtenaren, wethouders en ondernemers uit Bodegraven-Reeuwijk. De status is echter onbekend.

Kandidatenlijst

Omdat door de (deels) openbare discussies mensen en reputaties zijn beschadigd blijft het Regiobestuur met voorzitter Mourik vooralsnog verantwoordelijk voor de afdeling Bodegraven-Reeuwijk. In dat bestuur zit overigens wethouder Inge Nieuwenhuizen. Naast de Programcommissie is een Kandidatencommissie benoemd, die de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zal opstellen. Het is niet duidelijk of daarmee de positie van de huidige fractievoorzitter, Willem Zuyderduyn, opnieuw gewogen wordt. Hij was eerder al voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker.

Vermoedelijk zullen zowel het programma als de kandidatenlijst eind oktober aan de leden worden voorgelegd. Of dan ook meteen een nieuw lokaal bestuur gekozen zal worden, is niet duidelijk.

Tekst: Henri Stolwijk