Foto:

Cor Veelenturf schilder uit de polder

Bodegraven

Een oude bekende in de Atelier-Kunstroute van de KunstKring -Reeuwijk is Cor Veelenturf, schilder uit de polder. Oudere Bodegravers zullen zich nog Cor Veelenturf herinneren, die aan de Nieuwe Markt werd geboren, maar de meeste jaren van zijn leven in de Kerkstraat heeft gewoond.

Cor Veelenturf (1923-2002) stond bekend als reclametekenaar en -schilder, maar begon zijn professionele leven als beeldend kunstenaar. Over zijn artistieke werk verscheen in 2010 een fraai verzorgd boek, dat een dwarsdoorsnede uit zijn enorme werkzaamheid presenteert. Cor Veelenturf vervaardigde niet alleen tekeningen, portretten, prenten en schilderijen, maar ook beeldhouwwerkjes, glas-in-lood, keramiek en tegeltableaus.

Tijdens de Atelier-Kunstroute zullen in zalencentrum de Doortocht, Doortocht 11 in heel wat werken van Cor Veelenturf worden tentoongesteld. Er zullen tekeningen, prenten en aquarellen voor betaalbare prijzen te koop zijn. Het over hem gepubliceerde boek is op deze expositie verkrijgbaar.

Cor Veelenturf werd in 1923 geboren op de boerderij van Adrianus Veelenturf aan de Nieuwe Markt te , op de plaats waar nu het Raadhuis staat. Na de Tweede Wereldoorlog ging deze boerenzoon naar de kunstacademie in Rotterdam en volgde hij de richting ‘tekenen en schilderen’. Toen hij in 1949 van de academie afzwaaide, begon hij in zijn geboorteplaats een bestaan als zelfstandig beeldend kunstenaar. Vanaf de jaren 50 kreeg de reclame meer en meer de overhand om de schoorsteen te laten roken, maar tot op het eind van zijn leven bleef hij daarnaast kunstzinnig werk vervaardigen. Veelenturf was volleerd in een groot aantal kunsttechnieken. 

Hij schilderde en tekende niet alleen landschappen, dieren, portretten en stadsgezichten, maar maakte ook prenten (etsen, litho’s en droge naalden) en hij boetseerde kleine beelden. Daarnaast heeft hij ook keramiek gemaakt, wandschilderingen, tegeltableaus en glas-in-lood. 

Meer berichten