Foto:

Gemeente presenteert sluitende begroting voor 2022 dankzij extra rijksbijdrage van 1,6 miljoen euro

De gemeente presenteert in 2022 een sluitende begroting. Daarmee is een eventuele onder curatele stelling van de provinciale overheid in elk geval voor 2022 van de baan. In een toelichting zegt wethouder Dirk-Jan Knol, die verantwoordelijk is voor financiën: “De begroting omvat weinig nieuwe plannen, maar geeft wel de financiële dekking voor de met de gemeenteraad afgesproken plannen die in de afgelopen jaren zijn gestart.”

door Henri Stolwijk

Niet voor niets krijgt de begroting de titel”Broos Perspectief”, want zowel in 2023 als in 2024 wordt weer een tekort voorzien. In 2023 bedraagt dat naar verwachting 1,7 miljoen euro, in 2024 924.000 euro. In 2025 wordt weer een positief resultaat verwacht, van 496.000 euro. Dat schept ruimte voor nieuw beleid, al valt weinig te zeggen wat het effect zal zijn van mogelijke nieuwe regels aan het inrichten van de begroting. 

Dat de begroting nu sluit is vooral te danken aan een meevaller: de rijksoverheid stelt structureel extra geld beschikbaar voor gemeenten. Dat levert Bodegraven-Reeuwijk een extra bijdrage op van 1,6 miljoen euro. Deels is dat ook te danken aan de stijging van het inwonertal tot boven de 35.000.

Dirk-Jan Knol: “het extra geld voorkomt ook dat onze gemeente een eenmalige onttrekking uit de magere algemene reserves zou moeten doen en dat er extra bezuinigd zou moeten worden.” De zorgen over de bijdragen van het Rijk zijn overigens nog niet helemaal verdwenen: het is nog onduidelijk hoe veel geld er in de toekomst extra beschikbaar komt voor Bodegraven-Reeuwijk omdat de verdeelmodellen nog niet zijn bepaald.

Financieel blijft de situatie broos. De inkomsten uit de grondexploitatie drogen op en rente en aflossing van de hoge leningenportefeuille legt een zwaar beslag op de beschikbare gelden. Qua lening capaciteit zit Bodegraven-Reeuwijk in 2024 en 2025 aan het plafond van 170 miljoen euro. Het ombuigen van die lijn zal nog wel enkele jaren in beslag nemen, verwacht het gemeentebestuur.

Meer berichten