Foto:

Dorpsvisie Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied gereed. En wat nu?

Reeuwijk-Dorp / Tempel

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied heeft met (digitale) input van de inwoners een Dorpsvisie gemaakt en deze op 14 juli aangeboden aan de gemeenteraad, zodat deze als bouwsteen kon dienen voor de gemeentelijke toekomstvisie. In de dorpsvisie staan zaken die inwoners in hun leefomgeving goed vinden en graag willen behouden, maar ook zaken of knelpunten waarvan inwoners vinden dat ze aangepast moeten worden. Voor zes kernthema’s zijn doelen voor 2030 beschreven.

Zaken uit de dorpsvisie worden niet altijd één op één in de gemeentelijke toekomstvisie overgenomen. De gemeente heeft namelijk soms andere belangen en heeft ook te maken met wet en regelgeving vanuit het Rijk en de provincie. De vraag is dan ook hoe gaan we als inwoners onze doelen realiseren?

Openbare vergadering

Dat was het thema voor de openbare vergadering op donderdagavond 7 oktober waarvoor alle inwoners waren uitgenodigd. Voor het eerst sinds de corona-uitbraak konden we weer fysiek bijeen komen, een verademing! De avond bestond uit twee onderdelen; een presentatie van de gemeente met een toelichting over de toekomstvisie van de gemeente en wat dat voor ons lokaal betekent, gevolgd door twee presentaties over burgerinitiatieven. Egbert Jan Blonk van Stichting Weids Bloemendaal vertelde onder andere over de realisatie van wandelpaden in polder Bloemendaal. Leo de Jong van Monumentaal Erfgoed Reeuwijk lichtte de aanpak van de realisatie van appartementen in het klooster in Reeuwijk-Dorp toe. Na deze inspirerende verhalen en een korte pauze volgde het tweede deel van de avond. Er werden discussiegroepen gevormd met een gespreksleider van het dorpsteam, iemand van de gemeente die informatie vanuit de gemeente kon geven en geïnteresseerde inwoners. De zes kernthema’s; winkelaanbod, wonen, samenleven, duurzaamheid, verkeer en groene omgeving werden besproken aan vier tafels. Daar werd onderzocht wat nodig is om de door de inwoners gestelde doelen te kunnen realiseren.

Resultaat van de avond

Aan de thematafels zijn goede discussies gevoerd en diverse inwoners die mogelijk interesse hebben om zich verder in een thema te gaan verdiepen, hebben zich aangemeld.
Met de opkomst van zo’n 70 inwoners vonden wij als dorpsteam de avond zeer geslaagd! Bent u niet op de bijeenkomst geweest, maar heeft u interesse in het onderwerp of wilt u ook aan de slag met één van de thema’s, kijk dan op de website www.dorpenwijk.nl/reeuwijk-dorp/dorpsvisie of stuur een mail naar: info@dorpsteamreeuwijkdorp.nl.

Meer berichten