Afbeelding

Schetsen BBG liggen op tafel

Algemeen

De bestuurders zijn het eens over de maatregelen die de bereikbaarheid van het gebied rondom de Gouwe moeten verbeteren, het project Beter Bereikbaar Gouwe (BBG). Nu de volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden en de Provinciale Staten nog. Op 23 november is er een webinar en op 29 en 30 november zijn er online ‘inloopmomenten om de schetsen te bekijken.

door Key Tengeler

Deze directe aansluiting van de N11 op de A12 is de maatregel met het grootste draagvlak en het grootste oplossend vermogen. Ook de effectiviteit van de andere maatregelen hangt samen met de Bodegravenboog. “Hij móet doorgaan,” zegt Inge Nieuwenhuizen, wethouder van Bodegraven-Reeuwijk, dan ook stellig. Het wachten is alleen op de Rijksoverheid, waar een aanvraag loopt om deze nationale wegen aan te passen.

Fietsroutes

De nieuwe route van Alphen aan den Rijn naar Gouda loopt parallel aan het spoor en maakt de treinstations van R-net beter bereikbaar. De tweede route loopt van Bodegraven naar Gouda, onder andere over de nieuwe Raadhuisweg/Zoutmansweg. Er is 8 miljoen euro gereserveerd voor deze route, waarvan 5 voor de fietspassage over of onder de N11. Hoe die eruit gaat zien, hangt af van de Bodegravenboog. Waarschijnlijk gaat de passage in totaal zo’n 15 miljoen euro kosten, dus voor de overige 10 moet nog een ander potje worden gevonden.

Boskoop-N11

Een nieuwe weg van Boskoop naar de N11 is  voorgesteld met drie mogelijke routes. Iedereen is het ermee eens dat er iets aan het verkeer moet gebeuren bij Boskoop, maar wat, daar verschillen de meningen over. Veel inwoners zouden graag een extra oversteek van de Gouwe zien, liefst een aquaduct. Dat laatste wordt te duur, maar een brug behoort nog tot de mogelijkheden. Twee van de mogelijke routes houden de optie open dat er op de lange termijn een brug (of zelfs een aquaduct) wordt aangelegd. De eerste route stelt voor dat de verbinding met de N11 wordt gemaakt via een verlenging van de Burgemeester Smitweg, de tweede route gaat door het oude dorp.

Als derde route wordt onderzocht of er gelijk een brug kan worden aangelegd naar de N207. Voordeel zou zijn dat er geen extra weg naar het noorden naar de N11 hoeft te komen, nadeel zijn de hogere kosten. Van de eerste twee routes wordt ingeschat dat ze haalbaar zijn, van deze laatst moet dat nog worden onderzocht.

Maatregelen bij de Gouwe

Langs de Gouwe komen wachtplaatsen voor recreatieboten en het wegverkeer en de scheepvaart wordt bij de hefbruggen van Boskoop en Waddinxveen beter op elkaar afgestemd met slimme verkeerslichten. Dat maakt de wachtrijen zo kort mogelijk.

Tunnel Hazerswoude

Op verzoek van veel mensen in de omgeving is ook een onderzoek naar een tunnel(bak) onder de N209 in Hazerswoude-Dorp in het pakket opgenomen. In dit onderzoek worden de resultaten van de studie N206/N209 betrokken.

Besluit in twee stappen

Het maatregelenpakket is nog niet definitief. De gemeenteraden en Provinciale Staten besluiten in december en februari of ze met dit pakket verder willen. Zijn zij akkoord, dan worden de schetsen verder uitgewerkt tot op detailniveau: welke bestemmingsplannen moeten wijzigen, welke grond worden gekocht, hoe breed moet de weg zijn, hoe hoog de brug, enz. Pas eind 2023 of in 2024 wordt definitief besloten welke maatregelen over een periode van 5 tot 15 jaar worden uitgevoerd.

Aanmelden voor de presentatie op 23 november om 19.30 uur of de online inloopmomenten tussen 15.00 en 21.00 uur op 29 en 30 november kan via www.beterbereikbaargouwe.nl (uiterlijk 18 november!). Op 8 december vergadert de commissie Ruimte van Bodegraven-Reeuwijk over het maatregelenpakket.

Advertentie

Categorieën