Afbeelding

Opdat we niet vergeten

Algemeen

Kijk op een terras wat mensen doen; staren op de telefoon. Je zou bijna vergeten dat tot een eeuw geleden informatie werd overgedragen via het gesproken woord. De dorpsomroeper bekleedde in het sociale leven een belangrijke rol, hij maakte geboortes, huwelijken, overheidsbesluiten et cetera bekend. Toen steeds meer mensen leerden lezen, nam drukwerk de rol van het gesprokene over. Krant, radio en televisie rukten op, de dorpsomroeper verdween. Zeker, tegen social media is het gesproken woord machteloos, pielen op de telefoon lijkt belangrijker dan praten.

Toch kunnen gesproken verhalen indruk maken en nuttig zijn. Dat bewijst de Bodegraafse Cock Karssen, die binnenkort haar 80e verjaardag viert. Cock is bovenmatig geïnteresseerd in de historie van haar geboortedorp. Ze is actief binnen de Historische Vereniging en heeft een groot aantal publicaties op haar naam staan. Ze schrijft ook regelmatig in deze krant. En zij spant zich in om kinderen te vertellen over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. En dat indachtig de uitspraak van Harry Truman: “Zij die de geschiedenis lezen maar niet begrijpen, zijn gedoemd hem te herhalen.” Je kunt ook zeggen: wie het verleden kent, is meester van de toekomst. In elk geval bezoekt Cock namens en met de stichting 4 mei Bodegraven jaarlijks de 7e en 8e groepen van de lokale basisscholen om te vertellen over Bodegraven in oorlogstijd. De kinderen hangen aan haar lippen, haar verhaal boeit hen. En dat is even bijzonder als lovenswaardig.

Op 4 mei worden ook in de diverse kernen in onze gemeente de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de verschrikkelijke daden van het Nazi-regime herdacht. Gelet op de tragedie in Oekraïne is dat actueler dan ooit. In Bodegraven noemt Cock bij de herdenking de namen van alle lokale slachtoffers van die Tweede Wereldoorlog. Opdat we niet vergeten, met haar stem draagt ze daar wederom een steentje aan bij.

Henri Stolwijk