Afbeelding

Niet te droog en niet te nat

Algemeen Politici aan het woord

Nu de formatiegesprekken gevoerd worden, vergadert de gemeenteraad veel minder. Staan we dan als raadsleden allemaal in de pauzestand? Deze periode biedt de gelegenheid om eens te doen waar je anders niet aan toe komt. Veel organisaties snappen dat ook en daarom krijgen we nu ook veel webinars aangeboden over heel veel onderwerpen die de gemeente raken. Die over bodemdaling en funderingsproblemen was erg passend bij een gemeente als Bodegraven-Reeuwijk.

Droogte versnelt bodemdaling. Droogte komt – terwijl we denken dat we in een nat gebied zitten – steeds vaker voor. We beleven nu ook weer zo’n periode. Als we ons niet wapenen tegen droogte, dan lopen we op den duur tegen enorme schadebedragen aan voor aangetaste funderingen en kapotte leidingen. Als gemeente kunnen we actief hemelwater de grond in brengen in de straten en onder de stoepen. Maar dat maakt de herinrichting van een straat 10 procent duurder. En dat terwijl onze financiële positie als gemeente niet erg rooskleurig is. Omdat we er allemaal baat bij hebben, hebt u er vast begrip voor dat we deze extra kosten willen doorbelasten aan onze inwoners. 

Er is nog een alternatieve manier: als de tuinen van al onze inwoners voor 40 procent zijn uitgevoerd met gras of andere planten en de parkeerterreinen bij bedrijven allemaal water-passerende bestrating hebben, dan zorgen we ook voor voldoende vochttoevoer in de bodem. Het maakt het woonklimaat ook nog eens een stuk aangenamer. Het alternatief is dus de beste aanpak. Gezond en goed voor de portemonnee. Maar ik sta altijd open voor een nog beter idee.