Ernst-Willem van der Lee en Eke Vos (midden) boden hun notitie aan aan Peter Blanken (links) en Hans Richters (rechts).
Ernst-Willem van der Lee en Eke Vos (midden) boden hun notitie aan aan Peter Blanken (links) en Hans Richters (rechts). Foto: Hans de Knikker

Pleidooi voor lokale zetel in ‘De 12 Reeuwijkse Plassen’

Algemeen

Pleidooi voor lokale zetel in ‘De 12 Reeuwijkse Plassen’

Reeuwijk - Het beschermen en herstellen van de natuur in het Reeuwijkse Plassengebied gaat op meerdere manieren. De meeste zichtbare manier van beschermen is duidelijk: je gaat het land of water op, maait en snoeit wanneer nodig en verwijdert wat er niet hoort. Een minder zichtbare manier van beschermen gebeurt achter vergadertafels en in lobbytrajecten. Ook bij deze meer theoretische manier van beschermen is niet altijd meteen duidelijk welke methode het beste effect genereert. Dinsdag 2 augustus was een dag waarbij het ging over de manier die de natuur het meest ten goede komt. 

In De Rokende Turf, de locatie van wetlandcentrum De Watersnip, werd een notitie aangeboden aan de beoogd voorzitter van de ‘De 12 Reeuwijkse Plassen’, Hans Richters, en aan de huidige voorzitter van VEEN, Peter Blanken. VEEN is een bekende naam in het Plassengebied. De stichting verbindt onder meer de watereigenaren en is daardoor overlegpartner voor de gemeente over het Plassengebied. Na ruim 20 jaar was het tijd om de stichting te herzien. Het wordt voortgezet als stichting ‘De 12 Reeuwijkse Plassen’, met andere statuten en een gewijzigde bestuursinrichting. In de nieuwe stichting zijn zetels ingeruimd voor watereigenaren, watersport, gemeente en natuur. En die laatste zetel, daar ging het om.

Lokaal of landelijk

De adviseur van ‘De 12 Reeuwijkse Plassen’ vindt dat de zogenaamde ‘natuur’-zetel bezet moet gaan worden door een van de grotere landelijk opererende natuurbeschermingsorganisaties zoals IVN of Natuurmonumenten. Daar is een luid ‘nee’ op gekomen van vier lokale particuliere initiatieven voor natuurbescherming en -herstel in het Reeuwijkse Plassengebied. Zij willen dat de zetel wordt bezet door een afgevaardigde van hun lokale initiatieven. Eke Vos en Ernst-Willem van der Lee boden een notitie aan waarin de initiatieven hun visie en wensen ten aanzien van de invulling van deze zetel kenbaar maken.

‘Inheemse’ kennis 

Vos en Van der Lee: “Wij investeren al jaren met tijd en geld in de toekomst van de Reeuwijkse Plassen als het gaat om natuurbehoud en -ontwikkeling. Wij beschermen eilanden en oevers en passen aangepaste beheermethodes toe ten behoeve van het creëren en behouden van biodiversiteit.” Tegelijkertijd zijn beiden realistisch. Er moet extern geld gegenereerd worden en fondsen worden aangesproken om het werk te kunnen voortzetten. De landelijke organisaties zijn daartoe beter uitgerust. “Maar, wij hebben de kennis van het gebied en die ‘inheemse’ kennis is noodzakelijk. Zowel in intellectuele zin als in daadkracht. De betrokkenheid blijft daarmee groot en er gaat geen lokale kennis verloren. Ook met goede samenwerkingen valt veel te bereiken als het gaat om fondsenwerving.” Hoe de nieuwe stichting ‘De 12 Reeuwijkse Plassen’ op dit pleidooi reageert, wordt in spanning afgewacht.