Een volle zaal tijdens het jubileumfeest.
Een volle zaal tijdens het jubileumfeest.

55-jarig Jubileum Zonnebloem Bodegraven

Algemeen

BODEGRAVEN - De zonnebloem afdeling Bodegraven heeft afgelopen donderdag 22 september 2022 haar vijfenvijftig jarig jubileum gevierd in het Evertshuis. Niet zo’n groot feest als bij het vijftigjarig jubileum maar wel met dezelfde gezelligheid van toen.

De Zonnebloem is een organisatie die geheel door vrijwilligers wordt gerund en bestuurd. Dit geldt zowel landelijk, regionaal als plaatselijk en streeft naar een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen aan sociale en recreatieve activiteiten. Denkt u hierbij aan regelmatige bezoekjes thuis, dagtochten of een evenement dicht bij huis.

Jubileumfeest 

Om 14.00 uur werd iedereen welkom geheten in het Evertshuis door de penningmeester Ali Sluis. Een extra welkom aan echtpaar van Nierop-Captein die al jaren een vaste donateur is van de Zonnebloem afdeling Bodegraven. Omdat zij op 11 september 2022 65 jaar getrouwd waren, werden ze speciaal in het zonnetje gezet.

Ten eerste een woord van dank aan de Lions Club Bodegraven die door hun, al enkele jaren, geldelijke bijdrage deze middag financieel mogelijk heeft gemaakt.

De afgelopen vijf jaar werd gedomineerd door het coronavirus. De vrijwilligers hebben zoveel mogelijk contact gehouden met hun gasten door een bezoekje, telefoontje of cadeautje. Activiteiten waren daardoor helaas niet mogelijk. 

Maar in 2022 zijn weer diverse kleinschalige activiteiten opgestart en worden gasten weer bezocht. De Zonnebloem hoopt deze lastige periode af te kunnen sluiten met dit lustrumfeest waarbij ongeveer 75 gasten en een groot aantal vrijwilligers aanwezig waren.

Na een kopje koffie/thee met iets lekkers startte Marco de Hollander zijn optreden met liedjes uit de oude doos zoals ‘Daar bij die molen’. Na de pauze, waarin van de advocaatjes met slagroom werd genoten en hapjes werden uitgedeeld, waren zeemansliederen aan de beurt er werd meegezongen, gedeind en polonaise gelopen. Al met al was het een geslaagde middag voor gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Bodegraven.

Toekomst 

De Zonnebloem Bodegraven is voor de toekomst op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Als u beperkt bent in uw bewegingen, graag regelmatig een bezoekje zou willen van een vaste vrijwilliger en deel wilt nemen aan de activiteiten van de Zonnebloem, meld u dan aan! Aan de gasten is via een enquête gevraagd welke activiteiten men leuk zou vinden. De uitslag hiervan komt in de komende nieuwsbrief en ook op de website.

Meer informatie over het bovenstaande is te vinden op www.zonnebloem.nl/bodegraven.

Marco den Hollander en het bestuur van Zonnebloem Bodegraven.
Marco den Hollander trad op tijdens jubileumsfeest Zonnebloem Bodegraven.