Verkiezingsbord bij Reeuwijk-Brug. Beeld: Kijk op BR
Verkiezingsbord bij Reeuwijk-Brug. Beeld: Kijk op BR

Rectificatie: PvdA & SP

Algemeen Human Interest Politiek

PROVINCIE - in het artikel ‘Verkiezingen: wat speelt in Bodegraven-Reeuwijk’ van vorige week zijn per abuis de standpunten van PvdA en SP niet meegenomen. Hier vindt u deze alsnog.

Stikstof & natuur

PvdA en SP vinden dat we huidige regels en meetmethoden voor stikstof moeten handhaven. Gedwongen uitkoop van boeren is een optie indien nodig. Op de lange termijn moet de landbouw volledig natuurinclusief worden. Er ligt voor boeren een alternatief of aanvullend verdienmodel in een mix van activiteiten (PvdA) of natuurbeheer (SP). PvdA pleit voor een plan ter bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeften. SP wil krimp van de veestapel en een diervriendelijke bestrijding van plagen.

Wonen

PvdA en SP vinden dat het aandeel sociale huur en woningbouw sterk moet worden uitgebreid en afgedwongen in gemeenten indien nodig. Ook voor opvang van vluchtelingen pakt de provincie de regie als dat nodig is. PvdA vindt dat er voldoende ruimte is voor nieuwbouw binnen de bebouwde kom, SP houdt de deur op een kier voor het buitengebied indien echt nodig. Volgens PvdA ligt de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van arbeidsmigranten ligt bij bedrijven en gemeente; de SP benadrukt dat ook hier de provincie goede huisvesting verplicht.

Economie

Er moet geen ruimte worden gemaakt voor distributiecentra en/of datacenters, vinden SP en PvdA. PvdA vindt verder dat toerisme alleen duurzaam moet worden gestimuleerd en de partij heeft aandacht voor de aansluiting van MBO-geschoold personeel op de arbeidsmarkt.

Energie

PvdA en SP sluiten geen plekken bij voorbaat uit voor windmolens. SP staat open voor zonneweides op gebied dat op termijn niet meer geschikt is voor landbouw, zoals laaggelegen veenland.

Bereikbaarheid

PvdA wil het provinciale wegennetwerk niet uitbreiden, SP staat open voor verbreding. Beide partijen noemen ov een basisrecht: PvdA wil gratis ov voor kinderen t/m 16 jaar en lage inkomens, SP gratis voor iedereen.