Afbeelding

Op zoek naar een goed idee

Algemeen Anders bekeken

Breaking news? Ach, laat de feiten voor zichzelf spreken. Want: er komt geen beeld van een kaasmeisje in of naast de muziektent op het Raadhuisplein in Bodegraven. De gemeente wees de aanvraag namelijk af. En zette daarmee een streep door het plan.

Geheimzinnig is het allemaal wel. En dat maakt het geinig de zaak uit te pluizen. Op 13 maart werd via formulierversie 2020.1 een plan ingediend om ‘een kunstobject te plaatsen in Muziektent Raadhuisplein’. Die aanvraag stond op 5 april in de gemeentelijke advertentie in deze krant, zonder details. Nadere informatie inwinnen bleek niet eenvoudig: de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) gaf niet thuis (die behandelt dit soort zaken voor de gemeente), het in de advertentie gemelde 06-nummer bleek slechts bedoeld voor het sturen van een appje. De speurtocht naar hoe en wat liep dus vast. Ambtelijke molens draaien langzaam maar gestaag.: op 17 mei volgde een mail van de ODMH “met excuses voor de late reactie.” Daaruit bleek dat de gemeente het niks vindt en de initiatiefnemer heeft gevraagd zich terug te trekken. De naam van die aanvrager is zwartgelakt. Spannend! Het blijkt te gaan om een betonnen beeld van een kaasmeisje dat beschilderd zou moeten worden door lokale kunstenaars. Je kunt zeggen: wat doet het ertoe, de aanvraag is toch afgewezen? Edoch, dat plan voor een beeld van een Kaasmeisje bij de muziektent prikkelt de nieuwsgierigheid, wie zit erachter? In Gouda zijn vorig jaar in het kader van het 750-jarig bestaan 50 betonnen replica’s van 1,85 meter gemaakt van een door kunstenares Ineke van Dijk uit Stolwijk ontworpen Kaasmeisje. Ze zijn beschilderd door uiteenlopende groepen Gouwenaars en verspreid over de stad. Een kleinere replica is eerder aangekocht door Vergeer Kaas. Je zou kunnen vermoeden (ik deed dat) dat de Bodegraafse aanvraag voortvloeit uit het Goudse initiatief. Ineke van Dijk weet echter van niks. En nu? Geen idee. Maar een puik idee om die zielloze muziektent een functie te geven blijft welkom. Toch?