Afbeelding

Lokaal eigendom?

Algemeen Politici aan het woord

De gemeenteraad behandelt vanavond een belangrijk onderwerp voor de PvdA: Het beleidskader lokaal eigendom. Maar wat is lokaal eigendom en waarom een beleidskader?
Lokaal eigendom gaat over financieel profijt voor de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk bij grootschalige duurzame energieopwekking met zon op land, dus zonnepanelen op dak/land. Het werkt zo dat inwoners wel profijt hebben maar geen risico lopen. Dat kan door samenwerking tussen de ontwikkelaar en een lokale energiecoöperatie. De rol van de energiecoöperatie is dat deze mee investeert bij de ontwikkeling en dat de winst die daaruit voort komt voor de inwoners is. Alle inwoners kunnen daar lid van worden. Er zijn er geen financiële drempels, lid wordt je voor een paar Euro per jaar. Leden lopen door de rechtsvorm van de coöperatie geen financieel risico bij faillissement. Onze gemeente kent twee actieve energiecoöperaties zonder winstoogmerk voor de organisatie: Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk en Zon op Bodegraven-Reeuwijk. De opbrengst voor de inwoners kan zijn een deel van de opbrengst van de verkoop van de stroom voor de leden, een ledenuitkering afhankelijk van het bedrijfsresultaat of een gift aan het Duurzaamheidsfonds voor duurzame initiatieven in Bodegraven-Reeuwijk.
Het beleidskader is belangrijk voor het lokaal eigendom. Dat voorkomt dat opbrengsten en subsidies uitsluitend naar investeerders en aandeelhouders elders vloeien. Bij de beoordeling van plannen kijkt de gemeente naar de manier waarop een initiatiefnemer het lokaal eigendom heeft geregeld. Zonder een goed voorstel is de kans op een vergunning gering. Ontwikkelaars willen dit graag, een goede samenwerking met de lokale omgeving is belangrijk voor hen. Het bevordert draagvlak en betrokkenheid.

Advertentie

Categorieën