Afbeelding

Stik! Stof tot nadenken…

Column

Nederland zit in een stikstofcrisis. Enigszins onverwacht zette een rechterlijke uitspraak de bouw op slot, boeren in het verdomhoekje en automobilisten op de rem. Ingrijpende maatregelen met effecten ver achter de komma. Allemaal omdat jaren geleden met goede bedoelingen strenge normen zijn vastgelegd. In de praktijk blijken ze onrealistisch in ons overbevolkte landje. Niet goed nadenken over de gevolgen van je afspraken; het is al zo oud als het Bijbelverhaal over Jefta. Je kunt maar beter iets meer tijd nemen om alles goed af te wegen. Want wie ondoordachte doelen stelt, legt vooral het fundament voor zijn eigen teleurstelling.

Regelmatig bekruipt mij het gevoel dat we daar met onze duurzaamheidsplannen ook hard aan werken. Een paar jaar terug is bedacht dat Bodegraven-Reeuwijk in 2035 'klimaatneutraal' moet zijn. Er was weinig discussie over wat dat precies inhield, of het technisch kon en wie de rekening zou betalen. Inmiddels blijkt de opgave enorm, de oplossing onduidelijk en de rekening voor de inwoners. Windmolens mogen er van de provincie (gelukkig) niet komen, zonnepanelen brengen niet genoeg op en oplossingen als kernenergie worden steevast afgedaan als 'te groot' voor de regionale energieplannen.

De grootste opgave blijkt nog wel de warmtevoorziening voor onze huizen. Dan is het misschien interessant om met twee benen op de grond te kijken hoe het eigenlijk gaat met de huizen die al duurzaam verwarmd worden. In 2007 besloot de gemeente dat Weideveld een voorbeeldwijk moest worden: niet gas maar een WKO-systeem moest de warmte verzorgen. Helaas hebben we nog een lange weg te gaan: bewoners worden geconfronteerd met hoge kosten en storingen. Bovendien is de service van de leverancier onvoldoende. Wij hebben onze eerder gestelde schriftelijke vragen nu bijgewerkt en opnieuw ingediend. Want de winter staat voor de deur en dan verdienen al onze inwoners een warm (t)huis!

Robin S. Kersbergen, raadslid VVD Bodegraven-Reeuwijk