Afbeelding

Is veiligheid belangrijk?

Column Anders bekeken

Haastige spoed is zelden goed. Misschien is dat wel een mooi motto voor onze eigen gemeenteraad. Want niet alle beloftes en afspraken leiden tot concrete daden, om het eens voorzichtig te formuleren.

Nemen we als voorbeeld de fietsveiligheid, waarbij we eerst teruggaan naar 2017: het CDA zette de fietsveiligheid op de agenda. Met name de zogenaamde Kluifrotonde (zeg maar de passage onder de N11 via de Goudseweg) kreeg aandacht. Op woensdag 13 december 2017 presenteerde de gemeente een nieuw Fietsplan Meer en Veiliger Fietsen, waarbij het eerste exemplaar als eerbetoon voor zijn inspanningen werd overhandigd aan CDA-fractievoorzitter Jan Vergeer. Een van de conclusies: de voorrangssituatie kan op veel plaatsen beter worden aangegeven. Er zou actief worden meegewerkt aan een veilige fietsoversteek bij de N11/Goudseweg/Nespad, de oversteek richting Reeuwijkse Hout, en fietsers zouden op korte termijn voorrang krijgen op alle rotondes binnen de bebouwde kom.
Het spel stond op de wagen. Druk op de provincie leidde tot een aanvullend onderzoek t.a.v. de veiligheid op de kruising N11, misschien wel de belangrijkste uitvalsweg van ons dorp, voor het gerenommeerde RoyalHaskoning DHV. Om de juiste data te verzamelen werden tellingen gehouden. En dan breekt met terugwerkende kracht nog steeds je klomp: een deel van de tellingen, bijvoorbeeld de oversteek naar de Reeuwijkse Hout, werd uitgevoerd in november 2018. Nee, dan krijg je echt een goed inzicht in de drukte!

Hoe het ook zij, in juli 2019 meldde de gemeente dat een combinatie van kortetermijnmaatregelen, zoals een betere bebording en belijning, de fietsveiligheid zou vergroten. Inmiddels schrijven we voorjaar 2020. Nog steeds hebben fietsers niet op alle rotondes binnen de bebouwde kom voorrang. De situatie bij de kluifrotonde is onveranderd. Oversteken naar de Reeuwijkse Hout over de Goudseweg blijft een ongewis avontuur. Zeker, iedereen vindt veiligheid belangrijk. Maar wanneer gebeurt er echt iets?

!