Afbeelding

Doet u mee?

Column Anders bekeken

Positief nieuws, hoe treurig het op zichzelf ook is: de afgelopen week hebben 34 gezinnen in Bodegraven-Reeuwijk een pakket van de Voedselbank ontvangen. Daarvoor gelden strenge criteria. Lees: echt geen geld hebben om zelf voldoende voedsel te kopen. Toen de voedselbanken als gevolg van het coronavirus de deuren sloten kwamen deze mensen dus echt in de problemen. Maar het systeem draait weer, een lichtpuntje in bijzondere tijden.

Nu is dit slechts een voorbeeld van de ellende die het coronavirus meebrengt. Jan Bouwens van de stichting Puree, die lokaal opkomt voor de belangen van uitkeringsgerechtigden, schat dat sowieso al zo’n tien procent van onze dorpsgenoten onder de armoedegrens leeft. Voor een alleenstaande ligt de grens op een maandinkomen van 1.060 euro, voor een stel met twee kinderen op 2.000 euro. Het NIBUD schat in dat zo’n 20 procent van de Nederlanders in maart een inkomensterugval had. In april zal naar verwachting 21 procent dat ervaren. Wie weet dat veel zogenaamde flexwerkers, (kwetsbare) jongeren en zelfstandigen (zzp-ers) al onder of rond het bestaansminimum verdienden, begrijpt waar de hardste klappen vallen.

Zeker, we nemen aan dat ook Bodegraven-Reeuwijk zijn beste beentje voor zet om alle aanvragen voor financiële steun snel te behandelen. Eenzaamheid verlicht je wellicht een beetje door een bosje bloemen af te geven, een tijdschrift of kaartje door te bus te stoppen of gewoon door een keertje te bellen. Lovenswaardige initiatieven, maar in zekere zin best gemakkelijk. Armoede is minder zichtbaar, bestrijding ingewikkelder.

En ook een heikele vraag: wat voor effect heeft corona op onze winkelcentra, op onze restaurants? Hoe komen onze lokale ondernemers door deze crisis? Niemand weet het, maar we kunnen wel een positieve bijdrage leveren door zoveel mogelijk lokaal te kopen. Nu en straks. We moeten het samen doen. Doet u mee?

!