Afbeelding

Asjemenou!

Column Anders bekeken

Wellicht is het u ontgaan, maar onze gemeenteraad beleefde onlangs ‘its finest moment’. En wel zo: op 22 april meldde een officieel persbericht dat 'niemand minder dan directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Chris Kuijpers' via een videoverbinding te gast zou zijn bij een digitale gemeenteraadsvergadering. Volgens hetzelfde persbericht liet hij zich 'vergezellen' door René Bagchus, Directeur Democratie en Burgerschap bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de heer Boudewijn Steur, Programmamanager Versterking Democratie & Bestuur. Hoe je dat digitaal doet, vergezellen, is op zichzelf een interessante vraag. Maar belangrijker is de missie van de topambtenaren: volgens het persbericht geldt ‘de deelname van de directeur-generaal als een erkenning van het feit dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als een zeer vooruitstrevende gemeente gezien wordt als het gaat om het digitaal vergaderen met de gemeenteraad.’ Asjemenou!

Onze gemeenteraad sloeg als eerste in Nederland digitaal aan het vergaderen. U zegt misschien: 'Kom op zeg, half Nederland vergadert en overlegt inmiddels digitaal, van serviceclubs tot Raden van Bestuur van multinationals en alles wat daar tussenzit. Dankzij handige tools is dat in dit digitale tijdperk niks bijzonders.' Maar neem dit mee: eerder haalden ‘we’ de wereldpers vanwege het aanbrengen van een lichtbak bij een oversteekplaats, omdat mensen door het getuur op hun mobiele telefoon vooral naar beneden kijken. Wij wonen dus in een vooruitstrevende gemeente, iets om trots op te zijn.

De gemeenteraad worstelt met ingewikkelde dossiers: woningbouw, uitbreiding industrieterreinen, bestemmingsplannen, toekomst Evertshuis, migrantenhuisvesting - om eens wat te noemen. Maar de beslissers zelf vinden de (digitale) vorm blijkbaar belangrijker dan het nemen van het besluit. Dat raar vinden is gewoon muggenzifterij: die hoge ambtenaren komen echt niet zomaar naar onze digitale vergadering!