Afbeelding

DONDERWOLKEN

Column

Zware donderwolken boven het gemeentehuis, financieel noodweer dreigt. Uit de zogenaamde Kadernota 2021, waarin het college van B&W de stand van zaken vastlegt en plannen voor de toekomst in de steigers zet, drupt narigheid en ellende. In gewoon Nederlands: er gaat meer geld uit dan er binnenkomt. Het is zelfs zo erg dat curatele van de provincie dreigt. Dan zijn de rapen echt gaar, want dan mag zonder toestemming zelfs geen dubbeltje meer worden uitgegeven.

Een van de belangrijkste oorzaken voor het miljoenentekort: het sociaal domein, de vroegere sociale dienst. Het rijk schoof taken naar gemeenten zonder voldoende vergoeding. En onze gemeente krijgt ook nog eens een strafkorting, omdat het gemiddeld inkomen in Bodegraven-Reeuwijk hoger is dan elders. Ja, echt: wij verdienen met elkaar gemiddeld blijkbaar meer dan de rest van Nederland. We genieten de twijfelachtige eer te behoren tot de Top Dertig op dit gebied. Daarom krijgen we minder geld voor zaken als jeugdzorg en hulpverlening. Het scheelt 33 euro per inwoner. Onze gemeentebestuurders moeten roeien met de middelen die er zijn, dus wordt de broekriem aangetrokken. Bijvoorbeeld: vooralsnog geen nieuwbouw of verbouwing Streekmuseum Reeuwijk, voorlopig geen nieuwe turnhal, (nog) geen Huis van Alles in Bodegraven-Noord. En we gaan het in de huishoudportemonnee voelen: houdt rekening met verhoging van reinigingsrechten, betalen voor gebruik van het afvalbrengstation, duurdere rioolrechten en hogere OZB. En dan moeten er nog steeds keuzes worden gemaakt, want normaal gesproken investeert de gemeente jaarlijks 10 tot 20 miljoen euro in nieuwe voorzieningen (sport, scholen e.d.). Ondanks de financiële malaise wordt wel vooruit gekeken: er komt een fonds van 2,5 miljoen euro om woningbouw of bedrijfshuisvesting mogelijk te maken, want de beschikbare grond raakt snel op.

De komende tijd zullen de politici niet alleen op de centjes moeten letten, maar ook nog eens slim aan de wind moeten zeilen om vooruitgang te boeken. Laten we hun veel wijsheid toewensen.

!