Afbeelding

Best lastig

Column Anders bekeken

Zou burgemeester Christiaan van der Kamp blij zijn dat personeelszaken niet langer tot zijn takenpakket behoort? Dit is ondergebracht bij wethouder Dirk-Jan Knol, die ook verantwoordelijk is voor financiën. Knol is politiek verantwoordelijk, gemeentesecretaris Johan de Jager is de baas over het ambtelijk apparaat.

Waar Knol precies om de hoek komt kijken, lijkt best lastig, want onze bestuurders hanteren een opvallende filosofie: weg met de specialisten voor terreinen die specifieke kennis vragen. “Bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kennen we geen afdelingen, geen leidinggevenden en geen functies. We werken vanuit wisselende rollen, zelfsturend, samen aan de opgaven zoals die vanuit de samenleving naar ons toe komen.” Het citaat is afkomstig uit een recent gepubliceerde personeelsadvertentie. In ons gemeentehuis mogen de ambtenaren vrij vertaald blijkbaar doen wat ze willen. Op momenten dat het ze uitkomt kiezen ze een bepaalde taak.

Nou is dat ook weer niet helemaal vrijblijvend: de gemeente moet een aantal taken uitvoeren, de gemeenteraad c.q. de politiek heeft wensen en ideeën. Er moet dus wel echt wat gebeuren. Zo zoekt de gemeente op dit moment een Integraal Groenbeheerder, die je toch wel specialist mag noemen. Dit meldt de advertentie: “De Beheerder is verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke inbreng en taken met betrekking tot de groen- en speelvoorzieningen en begraafplaats in de gemeente.” De goede man of vrouw heet de schakel te zijn tussen ‘de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden en de operationele uitvoering’, maar heeft blijkbaar niks te zeggen over hoe het gebeurt. Lijkt mij eerlijk gezegd best lastig.

Misschien dat vanwege het ontbreken van echte specialisten ook zoveel externe adviseurs aangetrokken moeten worden. In 2018 werd daaraan bijna 2 miljoen euro besteed. Het leek mij aardig in dit verband te melden hoeveel dat in 2019 was en of de trend in 2020 hoger of lager is. Helaas, antwoord op die vraag is er nog niet. Dus: wordt vervolgd.

!