Afbeelding

Best spannend

Column Anders bekeken

Dat gaat lekker. Telde onze gemeente op 31 december 2019 nog 181 ambtenaren, eind dit jaar zijn dat er 200. Wat dat kost? de personeelskostenbegroting bedraagt op 1.000 euro na 13,7 miljoen euro.

Maar al die ambtenaren kunnen het werk nog steeds niet aan. Want uit de jongste opgave van de gemeente blijkt dat in 2020 ook nog eens 45 adviseurs worden ingehuurd. Ergo: het ambtenarenkorps is feitelijk nog eens ruim 20 procent groter!

Van die 45 adviseurs werken er 23 meer dan 18 uur per week voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Van 21 ingehuurde krachten zitten de kosten (1,8 miljoen) in de eerder genoemde 13,7 miljoen euro. De overige 24 ingehuurde krachten kosten de gemeente nog eens ruim 2 miljoen euro. Zij werken aan wat in ambtelijke taal 'woningbouwprojecten en investeringen' heet in (vooral) de openbare ruimte. Opgeteld betaalt onze gemeente dus ruim 3,87 miljoen euro voor werk dat onze eigen 200 ambtenaren niet kunnen of waar ze niet aan toekomen.

Misschien is het aardig nieuws dat de kosten ten opzichte van 2019 zijn gedaald: toen werd nog ruim 4,8 miljoen euro voor 48 ingehuurde krachten betaald. Dit staat natuurlijk geheel los van alle uitbestede taken op het gebied van bijvoorbeeld bouwvergunningen en belastinginning en andere samenwerkingsverbanden.

Zeker, het is van buiten lastig oordelen of die ingehuurde krachten hun geld waard zijn. Je kunt wel vraagtekens zetten bij een organisatie die werkt zonder functie- en taakomschrijvingen. Hoe stuur je dan in vredesnaam ingehuurde krachten aan? Dat vragen ook gemeenteraadsleden als Monique Jonker (oppositiepartij PvdA) zich af. En zou het toevallig zijn dat de portefeuille personeelszaken na negen jaar is afgepakt van burgemeester Christiaan van der Kamp en nu valt onder wethouder Dirk Jan Knol? Of dat consequenties heeft, zal de tijd leren. Best spannend hoor, het is immers onze gemeente. Dus ook ons geld.

!