Afbeelding

Bezieling gevraagd

Column Anders bekeken

Reken maar dat in ons gemeentehuis een geladen sfeer hangt. Burgemeester Christiaan van der Kamp keert terug van ziekteverlof. Hij worstelde met ‘restklachten van corona’. In beginsel is ziekte een privézaak, maar als de burgemeester wordt getroffen door het coronavirus is dat nieuws. Het gemeentelijk persbericht is cryptisch en geheimzinnig, zonder toelichting blijft het gissen. Wat wel zeker is: net voor zijn ziekteverlof is Van der Kamp de portefeuille Personeelszaken ontnomen. Daaruit spreekt onvrede over zijn functioneren.

Over de sfeer binnen het college kun je sowieso twijfels hebben. Veelzeggend is het interview in het AD Groene Hart van afgelopen zaterdag met ex-wethouder Robèrt Smits. Hij geeft ruiterlijk toe te hebben gefaald, maar klaagt ook over gebrek aan collegialiteit. Letterlijk laat Smits optekenen: “Ik voelde me eenzaam en alleen.” Smits stelt dat burgemeester en wethouders nooit als team hebben geopereerd. Hij meent dat de burgemeester “zich wellicht wat meer had moeten inspannen” om zaken op de rails te krijgen. Dat zijn best zware uitspraken: het college geeft sturing aan de gemeente, bepaalt het beleid en bereidt de (moeilijke) keuzes voor die nu eenmaal gemaakt moeten worden. Dus is teamwork een eerste vereiste.

Of dat in de nabije toekomst beter wordt? Gerede twijfels zijn gerechtvaardigd. Wethouder en locoburgemeester Inge Nieuwenhuizen (VVD) woont in Oudewater, omdat in onze gemeente naar haar zeggen geen geschikte woning te vinden is. Dat getuigt niet van veel persoonlijke betrokkenheid. Smits is opgevolgd door partijgenoot Odd Wagner uit Heemstede, drie kwartier rijden. Vast een bekwame bestuurder, maar wat kan Wagner weten van de mores en wensen in onze gemeente? Zijn voorganger wantrouwt hem in elk geval. “Mijn opvolger gaat het ingezette preventiebeleid slopen,” zegt Smits in het AD. Wat je van de politiek hoopt: visie, bezieling, enthousiasme, meer dan op de winkel passen. De bewijzen stapelen zich helaas niet op.

!