Afbeelding

Wij doen het anders

Column Anders bekeken

Weet u het nog? Anderhalf jaar geleden meende Bodegraven-Reeuwijk een eigenzinnige actie te moeten voeren om de aandacht te vestigen op corona. Onder het motto ‘We doen het hier net even anders’ werd de Boodacheese-campagne gelanceerd. Dat dit (weliswaar iets anders gespeld) de naam is van een (verslavende) drug werd over het hoofd gezien. Twee figuurtjes, akelig veel gelijkend op stripkarakters uit Asterix en Obelix, vroegen met een ‘boodacheese’ om hun middel om anderhalve meter afstand te houden. Her en der herinnert een vervaagde sticker nog hieraan, de actie is (terecht) vooral snel vergeten.

Corona sloeg overigens onverbiddelijk toe binnen onze gemeente. Maar misschien is wel iets blijven hangen: Bodegraven-Reeuwijk doet de dingen nog steeds ‘even anders’. Waar in andere gemeenten festiviteiten in aangepaste vorm doorgaan, zijn bij ons de Najaarsmarkt en Bruisend Reeuwijk afgeblazen. Te veel eisen maakten het de organisatie onmogelijk iets op poten te zetten. Daar kun je zeker begrip voor opbrengen. Echter, waar elders kermissen in aangepaste vorm doorgaan, zoals in het naburige Gouda en Alphen, is die in Bodegraven afgeblazen. Monumentendag in Bodegraven-Reeuwijk gaat niet door, elders wel. Natuurlijk moet je rekening houden met corona, dat virus is onder ons en kan ons lelijk hinderen. Maar als andere plaatsen naar oplossingen zoeken kun je je afvragen waarom dat bij ons niet gebeurt. Voor evenementen geldt een maximum van 750 bezoekers. De kermissen in onze buurgemeenten trekken/trokken zeker meer mensen, daar gelden blijkbaar andere normen.

Je kunt twisten over de schuldvraag: hadden de organisatoren meer druk moeten zetten, zou vanuit ambtelijke en bestuurlijke hoek meer ruimte gezocht en geboden moeten worden? Aangezien ik me niet kan voorstellen dat organisaties niet tot het uiterste zijn gegaan, neig ik naar het laatste. Blijkbaar wordt die vermaledijde kreet ‘We doen het hier net even anders’ te letterlijk genomen.