Logo kobr.nl
Foto:

Project Huisbezoek 70+ "Zelfstandig de toekomst sturen"

  Human Interest

Bodegraven-Reeuwijk - Anderhalf jaar geleden is SAM Welzijn gestart met het project Huisbezoek 70+. Esmée Hensen, Sociaal makelaar bij SAM, is de projectleider. Het project Huisbezoek 70+ is een eenmalig, informatief bezoek aan ouderen van 70 jaar of ouder in Bodegraven-Reeuwijk. Dit is een vrijwillig, preventief bezoek van Esmée of één van de vrijwilligers van SAM. Esmée: "Dit bezoek is nuttig voor ouderen, want met deze informatie kunnen zij hun toekomst sturen."

Anderhalf jaar geleden is SAM begonnen met het uitnodigen van alle inwoners van Bodegraven-Reeuwijk voor een informatief gesprek. "Vanuit de gemeente wordt er een brief gestuurd waarin staat dat de mensen een gesprek kunnen inplannen", vertelt Esmée. "De gemeente is geen initiatiefnemer, maar ondersteunt ons wel bij dit project. Voor het inplannen van een gesprek komen de mensen dan bij mij of één van de vrijwilligers terecht." Er zijn 28 vrijwilligers die Esmée helpen met het uitvoeren van deze informatieve gesprekken. Esmée: "Tijdens dit bezoek geven we heel veel informatie. We willen dat de mensen hun weg weten te vinden binnen de gemeente en ze voorbereiden op de toekomst. Met deze informatie kunnen zij zelf voorzieningen treffen of keuzes maken die bijdragen aan hun welzijn. Zo kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat vind ik belangrijk."

Drempels
Wanneer je je aanmeldt voor een gesprek, komt er een vrijwilliger langs. Tijdens dit gesprek wordt een aantal onderwerpen behandeld aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt anoniem ingevuld. Met de uitkomsten van deze cijfers weet SAM wat er speelt onder ouderen en hierop reageren. Later dit jaar worden de cijfers van de anoniem ingevulde vragenlijst gepubliceerd. Door het bespreken van de onderwerpen op de vragenlijst komen er soms punten naar boven waar de mensen hulp bij zouden willen. Tijdens een huisbezoek pikken de vrijwilligers soms ook signalen op over hoe de 70-plusser zelf voorzieningen kan treffen om het zelfstandig wonen kunnen verbeteren. "Zo was één van onze vrijwilligers een keer bij iemand thuis die wat slechter ter been werd, maar wel veel drempels in huis had. De vrijwilliger stelde toen voor om uit te zoeken of de drempels verlaagd konden worden. Hij had hier nog niet aan gedacht en wist niet dat dat mogelijk was", vertelt Esmée.

Gele kanarie
De bezoeken worden door de 70-plussers erg gewaardeerd. "Mensen zijn oprecht blij met het huisbezoek. Ze kijken er echt naar uit dat je langskomt, soms is er zelfs gebak of staan er lekkere koekjes voor je klaar. Dat vind ik heel lief." Tijdens het gesprek wijst de vrijwilliger erop dat er veel mogelijkheden zijn om zelfstandig te blijven. Esmée: "Dan kunnen ze hiervan gebruik maken wanneer het nodig wordt." Eén van de mogelijkheden is de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur in Bodegraven. Voor vijf euro per maand worden de mensen naar bijvoorbeeld de dokter of supermarkt gereden. "Dit is een opvallend geel busje. We noemen hem ook wel de gele kanarie," lacht Esmée, "een geweldige dienst in Bodegraven."

Veel werk verzet
Inmiddels zijn Esmée en haar vrijwilligers op 709 huisbezoeken geweest. "En 63% van deze mensen woont samen, waardoor we al ruim 1100 personen hebben gesproken. Het doel van het project is om liefst 1200 70-plussers te spreken voor het einde van het jaar. Dit gaan we halen!" Esmée is de vrijwilligers dan ook erg dankbaar voor alle hulp. "Het mag wel gezegd worden dat deze mensen fantastisch werk hebben verzet. Sommige vrijwilligers doen één huisbezoek per maand, anderen doen er wel vier." Na dit jaar wil Esmée de huisbezoeken reguleren. "Dat betekent dat we de bezoeken willen uitsmeren over ongeveer zes jaar. Zo krijgt iedereen eens in de zes jaar een uitnodiging. Zij kunnen dan zelf bepalen of ze hierop ingaan." Daarnaast hebben alle vrijwilligers aangegeven door te willen gaan met huisbezoeken om dit project te ondersteunen. "Daar ben ik heel erg blij mee! Ik vind het belangrijk dat dit project wordt doorgezet, want de informatie verandert. Daarnaast kunnen mensen die het nu niet nodig achten, het over een aantal jaar wel prettig vinden als we langs komen."

Informatie
Ook een gesprek inplannen binnen het project Huisbezoek 70+? U kunt contact opnemen met Esmée Hensen, Sociaal makelaar bij SAM, via e-mail e.hensen@samwelzijn.nl of telefoon 0172-614500 of 06-47565448.

Tekst: Sabrina Broer

Meer berichten