Logo kobr.nl
Foto:

Diamanten bruiloft voor Nico en Ali van Leeuwen: "Je moet geluk hebben, maar ook je best doen"

  Human Interest

Reeuwijk-Dorp - Misschien gaat het allemaal niet zo snel meer, maar ze ogen nog altijd even kwiek. Hun leeftijd? Ja, dat houden we bij jaartallen: Nico werd in 1928 geboren en Ali in 1935. De winkel met benodigdheden voor de agrarische sector runnen ze ook nog altijd. Maar op donderdagmiddag is deze gesloten, dan gaan ze samen naar de zang; het Caeciliakoor van de Goede Herder wat repeteert in de St. Petrus en Pauluskerk op het dorp.

Het had allemaal anders kunnen lopen. Nico kwam samen met zijn vrienden net te laat bij het vastenavondbal in Avifauna. Daardoor moesten ze met hun rug tegen het toneel aanzitten. Juist daardoor zag hij Ali. Met zijn rug tegen het toneel had hij samen met zijn maten namelijk uitzicht op alle dames in de zaal. En de zeven jaar jongere Ali was er daar één van. Nico: "Mijn vader waarschuwde destijds, je mag wel opschieten, anders kom je te laat. Daar bedoelde hij het vinden van een meisje mee. Hij was erg tevreden toen ik met Ali thuis kwam." Na anderhalf jaar verkering zijn ze getrouwd en trokken in hun zonnige huisje aan de Nieuweweg. Ze kregen zes kinderen, één dochter Annelies en vijf zoons Wilfred, Jos, Hans, René en Martén. De tijd dat iedereen huiswerk moest maken of vrienden mee naar huis nam, was in dat huisje soms wel wat krap.

Hobby

De winkel is hun beider hobby. Ze stralen als ze erover vertellen. Ali: "Zoveel gezelligheid met de klanten. En verhalen dat ze nog weten hoe ze als kleine jongen meekwamen naar de winkel. Zingen is net zo'n hobby van alle twee. De keren dat ze met het koor de mis muzikaal opluisterden, zijn niet te tellen. Nico: "Ooit zongen we iedere mis, daarna deelden we de diensten met het Alzandokoor en vervolgens kwam ook het kinderkoor." Ali: "Tijdens de goede week zongen we op Aswoensdag, Witte donderdag, Goede Vrijdag en de beide Paasdagen, nou dat had je je portie wel gehad." Nico vult haar aan: "Nu gebeurt het wel dat we met hoogtijdagen soms niet eens zingen. En dat is jammer, we zijn enthousiaste zangers. En als je een beetje zanger bent, wil je ook graag meerstemmig zingen. Misschien zouden koren uit de omgeving samen kunnen gaan?"

Goede buur

Met warmte in de stem vertellen ze over de buren. "Hoe fijn het is als je over en weer voor elkaar zorgt." Dus zijn ook zij, samen met de familie, kinderen en aanhang en inmiddels wel tien kleinkinderen, uitgenodigd om deze diamanten mijlpaal te vieren. En het Caeciliakoor? Dat wordt natuurlijk ook niet vergeten. Een glaasje heffen na de repetitie. Felicitaties per brief zijn er van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin, de commissaris van Zuid Holland en van burgemeester Van der Kamp, die hen namens de gemeente een bos bloemen kwam overhandigen.

Het geheim?

Een onvermijdelijke vraag natuurlijk. Nico: "Je moet geluk hebben, maar er ook beiden je best voor doen." En Ali's glimlach bevestigt dat.

Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen

Meer berichten