Logo kobr.nl
het parkeren bij de dorpskerk is een heet hangijzer bij het parkeerbeleid
het parkeren bij de dorpskerk is een heet hangijzer bij het parkeerbeleid (Foto: Bert Verver)

Zorgen over parkeeroplossingen in het centrum

  Human Interest

BODEGRAVEN - De laatste jaren is hard gewerkt aan plannen om het centrum van Bodegraven een stevige opknapbeurt te geven om het aanzien en de leefbaarheid te vergroten. Er liggen mooie plannen, die mede door de inbreng van de initiatiefgroep Hart van Bodegraven tot stand zijn gekomen. Wijkteam Noord maakt zich, namens de bewoners van het centrum en de wijken daarom heen, echter flink zorgen over de komende nieuwbouwprojecten in relatie tot het oplopend tekort van het aantal parkeerplaatsen in het centrum.


“Goede parkeermogelijkheden zijn echt nodig om de leefbaarheid en bereikbaarheid van het centrum goed vorm te geven en de ondernemers in staat te stellen een boterham te verdienen," stelt secretaris van het wijkteam Erna Zoomers. "Wij zijn al ruim twee jaar met de gemeente in gesprek over de parkeerproblematiek, maar voelen ons daarbij onvoldoende gehoord.” De vrees is dat zonder voldoende parkeerplaatsen bezoekers voor omliggende steden kiezen waar zij wel goed kunnen parkeren. Dat gaat ten koste van de ondernemers die ervoor zorgen dat het dorp energiek en leefbaar blijft.

Gereguleerd

Het wijkteam constateert dat er te veel auto’s in het centrum aanwezig zijn. Het gaat daarbij volgens Erna niet zelden om meerdere auto’s per gezin. “Dat zou gereguleerd moeten worden om meer ruimte voor bezoekers te creëren en uiteindelijk ook een beter aanzien voor het centrum te bereiken. Naar onze mening zou het een oplossing kunnen zijn om één parkeervergunning per huis af te geven en ervoor te zorgen dat er binnen en straal van 250-300 meter een parkeerstrook is voor de extra auto’s.

Parkeergarage

Voor de langere termijn moet er volgens het wijkteam gedacht worden aan een parkeergarage, die zowel onder- als bovengronds kan komen. "Waarschijnlijk komen er bovendien enkele tientallen appartementen bij in het centrum. De garage kan ook een oplossing bieden voor de auto's van nieuwe centrumbewoners.”

Constructieve oplossing

Het wijkteam heeft haar ideeën in een voorstel uitgewerkt en bij de gemeente neergelegd. Het team ziet tot dusver echter dat de gemeente zich alleen richt op een paar extra parkeerplaatsen die een oplossing bieden voor de korte termijn. Zorgen zijn er ook dat de parkeernormen niet meer worden vermeld in het bestemmingsplan Centrum, maar afzonderlijk worden geregeld in een Nota Parkeren. "Naar onze mening moeten alle geldende parkeernormen voor het centrum ook voor nieuwbouwappartementen van kracht zijn, maar de Nota Parkeren is een beleidsstuk dat door het college zelf kan worden aanpast en goedgekeurd," legt Erna uit. "Wij maken ons zorgen dat de gemeenteraad daarmee buiten spel wordt gezet."

Wees kritisch

Het wijkteam heeft binnenkort weer een afspraak met wethouder Inge Nieuwenhuizen en hoopt dan wat meer duidelijkheid te krijgen over de ingediende plannen. Intussen roept het team inwoners op om kritisch te kijken naar het voorontwerpbestemmingsplan Centrum en van de mogelijkheid gebruik te maken om een inspraakreactie in te dienen bij het college van B&W. Dat laatste kan tot en met 29 juli. Door de coronamaatregelen worden er geen inspraak of informatieavonden gehouden.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten