Logo kobr.nl
de gedecoreerden met vlnr. Piet van Velzen, Cor van Dam, locoburgemeester Inge Nieuwenhuizen en Leo Wolswijk, geknield: Driss Bakkali en Angenieta Kaatee
de gedecoreerden met vlnr. Piet van Velzen, Cor van Dam, locoburgemeester Inge Nieuwenhuizen en Leo Wolswijk, geknield: Driss Bakkali en Angenieta Kaatee (Foto: Bert Verver)

Koninklijke onderscheidingen alsnog uitgereikt

  Human Interest

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Landelijk zijn vandaag de op 24 april jl. reeds toegekende koninklijke onderscheidingen alsnog officieel uitgereikt. De zes gedecoreerden uit onze gemeente kregen op 24 april jl. de oorkonde, met bloemen en taart, al thuis uitgereikt door burgemeester Van der Kamp. Door diens ziekte was het de eer aan 1e locoburgemeester Inge Nieuwenhuizen om de lintjes uit te reiken. Zij bleef daarbij wel op enige afstand en het opspelden van de versierselen geschiedde door een huisgenoot.

Geen smoezen

Door de bijzondere omstandigheden waren er dit jaar geen smoezen nodig om de gedecoreerden naar het, coronaproof ingerichte, Zalencentrum De Brug te lokken. De meestal toch wat opgewonden sfeer bij deze gelegenheid ontbrak dan ook toen de locoburgemeester aan haar toespraak begon. Zij deed dat ten overstaan van vijf gedecoreerden en hun familie en relaties want de heer Martin Luijk kon door persoonlijke omstandigheden niet aanwezig zijn en zal de versierselen later alsnog overhandigd krijgen.

Als eerste kreeg de bekende Bodegraver Piet van Velzen de versierselen opgespeld door zijn dochter Carla. Dat de koninklijke onderscheiding niet zomaar was toegekend bleek wel uit de toespraak van de locoburgemeester. Een indrukwekkende rij vrijwilligerstaken passeerde de revue. Zo was hij 14 jaar voorzitter van de Actie KerkBalans en is hij sinds 2004 voorzitter van de werkgroep Zieken- en ouderenpastoraat van de RK geloofsgemeenschap St. Willibrordus Bodegraven. Het voorzitterschap bekleedt hij ook sinds 2005 bij de Bodegraafse Ouderen Biljartclub, een functie die volgens Inge Nieuwenhuizen op zijn lijf geschreven is. Daarnaast heeft hij veel bestuurlijk werk verricht voor de St. Katholiek Onderwijs Bodegraven en was hij vrijwilliger bij Esto.

De Reeuwijkse Angenieta Kaatee-de Groot kreeg het lintje niet alleen voor haar maatschappelijke betrokkenheid al vrijwilliger maar ook voor haar verdiensten als directeur van de interconfessionele basisschool de Triangel in Gouda. Volgens de locoburgemeester vormen geloof, muziek en onderwijs een rode draad in haar leven, waarbij de muziek al begon op 16-jarige leeftijd als voorzangeres en organist van het kerkkoor van het vm. St. Jozefziekenhuis. Ook is zij langjarig actief als organist en dirigent bij de Goede Herder in Reeuwijk en bij verschillende koren. Zij is bijna 40 jaar actief in het onderwijs en stond 27 jaar geleden mede aan de basis van de fusieschool de Triangel.

Cor van Dam (Bodegraven) begon als 20-jarige als brandwacht bij het korps Bodegraven, hij ontwikkelde zich tot bevelvoerder en was vanuit die rol betrokken bij de bekende autocross op Koninginnedag. Van Dam werd één van de eerste officials bij de Nederlandse Triathlon Bond en was vanuit die functie betrokken bij veel landelijke evenementen. Na zijn pensionering werd hij vaste chauffeur op de buurtbus De Meije en vrijwilliger bij Staatsbosbeheer.

Leo Wolswijk (Bodegraven) is al meer dan 30 jaar actief bij de voetbalvereniging ESTO en sinds 1989 is hij verantwoordelijk voor de ledenadministratie van deze bloeiende vereniging. Sinds die tijd organiseert hij ook de klaverjasavonden en was hij 5 jaar voorzitter van de jeugdcommissie, algemeen bestuurslid en lid van de jubileumcommissie. Sinds 2017 combineert hij de ledenadministratie met het penningmeesterschap maar van de verwachte afbouw van andere taken is nog niet veel terecht gekomen. Deze volbloed verenigingsman werd onlangs door ESTO tot erelid benoemd en kreeg voor zijn verdienste de koninklijke onderscheiding door zijn echtgenote opgespeld.

Als jongste van het gezelschap kreeg ook Driss Bakkali (Bodegraven) het lintje opgespeld door zijn echtgenote. Inge Nieuwenhuizen memoreerde de grote verdienste van Driss als verbinder tussen mensen met verschillende religies in een tijd dat de samenleving steeds vaker tegenover elkaar komt te staan. Sinds 2005 is hij bestuurslid en woordvoerder van de moskee en wordt hij gezien als een bruggenbouwer tussen de islamitische en niet-islamitische gemeenschap en is als zodanig ook betrokken bij de werkgroep Kerken en Moskee, maar vervulde ook een belangrijke rol bij de opvang van vluchtelingen enkele jaren geleden en was vrijwilliger bij de vv. Bodegraven.

tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten