Afbeelding
Foto: Vrijwilligers van Loose End

Loose End: van jongerensoos naar buurthuis

Human Interest

REEUWIJK-BRUG - Loose End, een mooi pand met een bar, een toneel en een leuke dansvloer met kekke verlichting. Ooit was het een begrip in Reeuwijk en daarbuiten voor de jeugd. Wettelijke regelgeving heeft dat de kop ingedrukt.


Er waren hardrock-avonden en house party’s, soms met wel 300 bezoekers per avond. Bekende dj's wilden er graag komen draaien. Alles werd door en voor de jongeren zelf georganiseerd. Maar dat jeugdige is er al een tijdje af. Deze activiteiten zijn er al jaren niet meer. De oorzaak? In één woord: regelgeving. De vrijwilligers vertellen het onthutsende verhaal van wettelijke regelgeving en de resultaten daarvan.

Activiteiten

De Stichting Reeuwijkse Jeugd is zo rond 1982 opgezet om de jeugd van Reeuwijk een plek te geven om elkaar te vinden en los te gaan, buiten het oog van de ouders, maar met toezicht. Sommige van de negen enthousiaste vrijwilligers zijn er ook al zolang bij betrokken. Ze zorgen voor het pand alsof het hun eigen woning is, maar de jeugd zien ze nauwelijks meer. Voorheen organiseerde de jongerenwerkers hier allerlei activiteiten voor de jeugd van de basisschool. Tot Loose End werd getroffen door bezuinigingen. Er werden geen activiteiten meer georganiseerd en de jeugd bleef weg. En zo is het honk van de jongerensoos verworden tot buurthuis.


Vrijwel elk weekend wordt er wel een feestje gegeven en staan de vrijwilligers achter de bar. "We zijn zo op elkaar ingespeeld en hebben zoveel plezier onderling," vertelt een vrijwilliger. "De inkomsten die we met de verkoop achter de bar genereren, maakt dat we het pand kosteloos beschikbaar kunnen stellen voor diegene die bij ons aankloppen: Reflex, de boxclub, feestjes voor kinderen en volwassenen, noem maar op. Wij doen de deur open, zetten de kachel aan en nemen plaats achter de bar."


Ouders komen ook met ideeën voor activiteiten voor de jeugd tot 12 jaar, maar het valt niet mee om dan begeleiders te vinden. "Niemand kan overdag. We vinden het wel belangrijk. Sommige kinderen hebben meer dan genoeg te doen met allerlei clubjes, maar het gaat ons om de kinderen voor wie dat niet is weggelegd."


De coronatijd heeft ook voor Loose End consequenties gehad natuurlijk. "Het Ajax-café van de zondagmiddag hebben we gemist. Een groep van zo’n 25 voornamelijk vrijgezelle mannen kwam dan tv kijken en een biertje doen. En wij kookten voor ze. Al die activiteiten bij elkaar en de onderlinge gezelligheid maken dat we er nog steeds plezier in hebben. Maar de jeugdsoos, een opvangplek voor de jeugd die overal net naast valt daar zijn we ooit om begonnen!"

Zuipketen en JOP

De afname van de jeugd begon met de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar. Dat heeft jongerenfeestjes minder aantrekkelijk gemaakt. "Wij zouden graag voor de groep van 12 tot 18 jaar wat organiseren in het weekend. Maar in alle ernst: zo’n ranjafeestje voor pubers, dat werkt niet," zegt een van de vrijwilligers. "Dus komt er niemand meer en vieren ze hun eigen feestjes in zuipketen. Toen er nog wat gedronken mocht worden en de jeugd bij ons weekend kwamen vieren, stonden wij achter de bar en hadden toezicht. Nu is het lekker goedkoop dronken worden zonder toezicht."


Een andere vrijwilliger vertelt hoe een andere goedbedoelde regeling de volgende nagel aan de doodskist van Loose End was: "‘De gemeente’ had bedacht dat er Jongeren Ontmoetingsplaatsen (JOP) moesten komen, een soort containers waar jongeren elkaar konden ontmoeten. Die container werd náást ons gebouw geplaatst, waar alle voorzieningen al op en aan zaten. Dat is toch aan niemand uit te leggen? Wie verzint dat nou?" De container is meerdere malen in de fik gestoken, waardoor de Reeuwijkse Brandweer uit moest rukken. "Allemaal gemeenschapsgeld dat naar ons idee beter besteed had kunnen worden."

Verkiezingen

Er zijn verschillende gesprekken met de gemeente geweest, maar er kwam niets uit. Bezuinigingen waren er nodig. De vrijwilligers begrijpen dat de huidige regelgeving
van boven is opgelegd en dat het niet eenvoudig is om alles voor iedereen naar de zin te maken, maar er moest toch iets gedaan kunnen worden? "Met de verkiezingen in aantocht kwamen er allerlei delegaties van politieke partijen. Zij hebben keer op keer het beste met ons voor. Ze wijden er zelfs gedeeltes van hun verkiezingsprogramma aan. Als de verkiezingsstrijd is gestreden, horen we niets meer.

Jongerenwerkers

Een van de vrijwilligers uit scherpe kritiek op de huidige jongerenwerkers, die te weinig zouden doen om de Reeuwijkse jeugd iets te bieden. "Er zijn wel jongerenwerkers in Bodegraven, maar hier zien wij hen niet," zegt hij.


Dennis Baars, een van de drie jongerenwerkers van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, verwoordt hun kant van de zaak. “Als jongerenwerkers hebben we in totaal 1,5 fte, waarin wij er graag willen zijn voor alle jongeren in al de kernen van de gemeente. Wij gaan naar de jongeren toe en spreken onze doelgroep waar zij tegenwoordig te vinden zijn: op straat. De contacten die wij hebben met de gemeente en Loose End zijn goed, maar de uren zijn te beperkt."


Een groot deel van de tijd besteden de jongerenwerkers aan de ambulante hulp. Een ander deel zit in individuele projecten, de een-op-eengesprekken. "Onze inspanningen zijn vooral preventief. We staan jongeren bij vóór ze afzakken naar zaken als criminaliteit en overmatig gebruik van verkeerde middelen. Dat is in geld niet uit te drukken. We vragen elk jaar weer subsidie aan voor meer uren, zodat we ook bij Loose End aan de slag kunnen."

Gemeente

Ook de gemeente wordt om een reactie gevraagd. Een woordvoerder van de gemeente wijst op de exploitatiesubsidie die Loose End krijgt en de gesprekken die er zijn gevoerd over welke rol Loose End in het jongerenwerk kan vervullen. "Tegelijkertijd ligt het sociaal domein bij de gemeente onder een vergrootglas. Er moet substantieel bezuinigd worden. Bij alles in het sociaal domein wordt op dit moment de vraag gesteld: wat is de behoefte is en kan het ook anders? De laatste jaren lijkt er niet veel behoefte te zijn geweest aan activiteiten bij Loose End, terwijl de locatie wel beschikbaar was. Als gemeente staan we er echter voor open om bij een concrete behoefte onder jongeren aan een activiteit in Loose End, samen met deze jongeren en het jongerenwerk te kijken hoe ze dit kunnen organiseren.”

Tekst: Marlien van Leeuwen

Beeld: Angelique Vink