Bewoners van de Semmelweislaan en Pijlkruidlaan onderhouden de groenstrook.
Bewoners van de Semmelweislaan en Pijlkruidlaan onderhouden de groenstrook. Foto: Eke Vos-Heikens

Geadopteerde groenstrook is bloemrijk en verzorgd

Human Interest

REEUWIJK-BRUG - In 2014 werden de groenstroken in de gemeente ter adoptie aangeboden. Met een steeds krimpende begroting waren groenstroken wellicht beter af als een ander er voor zou zorgen, veronderstelde de gemeente. De bewoners van de Reeuwijkse Semmelweislaan en Pijlkruidlaan adopteerden de groenstrook tussen de twee straten. Nu, zes jaar later, blijkt de gemeentelijke veronderstelling juist. De groenstrook is beter af, en daarmee de buurt ook.

De gemeentebegroting staat al jaren onder druk. Er is dan ook de neiging om te gaan bezuinigen op uitgaven die minder essentieel lijken. De groenvoorzieningen komen al snel in beeld. Om geen afbreuk te doen aan de kwaliteit van de leefomgeving van direct omwonenden, heeft de gemeente in 2014 het initiatief genomen om ‘groen’ te laten adopteren door aangrenzende bewoners. De bedoeling van het adopteren is dat de bewoners het onderhoud aan het betreffende stuk groen zelf uitvoeren.

Naar aanleiding van een artikel in deze krant hebben de inwoners Saskia Jacobsen en Hans van Riemsdijk, beiden uit de Semmelweislaan, contact opgenomen met de gemeente met de vraag of de groenstrook tussen de Pijlkruidlaan en de Semmelweislaan hier ook voor in aanmerking kwam.

In het eerste contact hierover met de betrokken gemeenteambtenaar kwam al snel ter sprake dat, in geval van adoptie, dit samen met de bewoners van de Pijlkruidlaan diende te gebeuren. Mede als doel om ook de sociale contacten in de buurt te verbeteren. In 2016 is de adoptieovereenkomst tussen de bewoners en de gemeente, vertegenwoordigd door de portefeuillehouder, wethouder Oskam, ondertekend.

Start werkzaamheden
Om het onderhoud voor de bewoners behapbaar te maken, is eerst door de gemeente, in samenwerking met een groenbedrijf, het achterstallig onderhoud zoveel mogelijk weggewerkt. Vanaf die nulsituatie is tot nu toe minimaal twee keer per jaar onderhoud aan de groenstrook gedaan.

Omdat de groenstrook langs het water tussen Pijlkruidlaan en Semmelweislaan een aanzienlijke lengte en oppervlakte heeft, blijkt het onderhoud te veel en te zwaar om alleen door de bewoners uit te laten voeren. Een juist en vakkundig onderhoud vraag ook specifieke kennis. Daarvoor hebben de bewoners, mede dankzij een financiële bijdrage van de gemeente, een groenbedrijf (de GroenGroep) ingeschakeld. Op het moment dat (groot) onderhoud uitgevoerd wordt, assisteren de bewoners de aannemer op vrijwillige basis.

Voortgang en resultaat
Inmiddels gaat deze adoptie het zesde jaar in. Op 30 maart heeft het laatste onderhoud plaatsgevonden. De gemeente en de bewoners van de Semmelweislaan en de Pijlkruidlaan hebben met hun gezamenlijke financiële inbreng een win-win situatie gecreëerd. De onderhoudskosten zijn voor de gemeente in de hand te houden en de bewoners hebben inspraak over de groenstrook.

Deze bewoners van de beide lanen, maar zeker ook anderen die langs de groenstrook lopen of fietsen, zien een mooie groenstrook die nog steeds verbeterd wordt. Aan de kant van de Pijlkruidlaan ontstaat een bloemenstrook waar veel insecten zoals bijen op af komen en heeft men een mooi uitzicht op een goed onderhouden groenstrook. Aan de Semmelweislaan kant is er ook een mooi uitzicht met bovendien zoveel mogelijk privacy.

Hulptroepen
De initiatiefnemers van toen kunnen altijd extra hulp gebruiken. Wie van de bewoners in de gelegenheid is om mee te helpen tijdens de onderhoudsdagen is van harte welkom. Het contact tussen de bewoners van de Pijlkruidlaan en Semmelweislaan in deze wijk van Reeuwijk-Brug wordt er beter van. Ook hier weer een win-win situatie.

De bewoners/initiatiefnemers willen de heer Ettema, de betrokken ambtenaar van de afgelopen jaren, dan ook hartelijk danken voor dit initiatief en wensen hem nog vele goede jaren, nu hij begin mei met welverdiend pensioen is gegaan.

Tekst en beeld: Eke Vos-Heikens

Afbeelding
Afbeelding
!