Het 7-koppige bestuur, nog eenmaal in de welbekende warme priksleeclubjas 'Oud Holland'.
Het 7-koppige bestuur, nog eenmaal in de welbekende warme priksleeclubjas 'Oud Holland'.

Priksleeclub prikt geen wedstrijden meer

Human Interest

Na precies 37 jaar wordt de priksleeclub Oud Holland opgeheven, maar niet vanwege een teruglopend ledenaantal en al helemaal niet vanwege het ontbreken van gezelligheid. De jaarlijkse ledenvergaderingen zijn zoveel meer dan een beleefd samenkomen tijdens de verantwoording van de jaarcijfers. De 160 leden zijn een mengelmoes van jong en oud. Er hangt een gemeenschappelijk wij-gevoel door laagdrempelige gezelligheid. En priksleeën? Dat kan iedereen!  

Aan het begin van de vorige eeuw was de prikslee een praktisch vervoersmiddel. De wegen waren toen niet meer dan karrensporen en nauwelijks begaanbaar tijdens strenge winters. Beroeps zoetwatervissers gebruikten de prikslee om ’s winters, als de sloot bevroren was, op eendenjacht te gaan. Boeren haalden al prikkend de laatste spullen van het land. En de prikslee diende als vervoer voor gemaaid riet en overhangende takken, die ’s winters vanaf het ijs makkelijk te zagen waren. 

Trainen
Het zijn vervlogen tijden, net als de Nationale prikslee kampioenschappen, waar ook de club Oud Holland fanatiek aan meedeed. Het laatste Nederlandse kampioenschap werd in 2012 weggeprikt. Daarvoor trainden de leden op overdekte schaatsbanen. Uiteraard mochten ze daarbij pas na de schaatsers de baan op, zodat de diepe putten die fanatiekelingen uit het ijs prikten, een nacht konden dichtvriezen. 

Als de Breevaart ’s winters dichtgevroren was, werden er ook clubkampioenschappen gehouden. Vervolgens de Open Reeuwijkse kampioenschappen, waar iedereen zich voor in kon schrijven. De laatste werden in 2013 georganiseerd. 

Banksaldo
De 5 gulden, en later euro’s, aan lidmaatschapsgeld hebben de kosten van Oud Holland niet altijd volledig kunnen dragen. De opbrengst van de bingo moest dat goed maken. Lachend worden herinneringen aan de kerstrollade en gratis koffie opgehaald tijdens de feestavonden bij De Brug. Natuurlijk kon dat niet, maar ja, die bingo-avonden waren gewoon prachtig! Als het banksaldo wat negatief wegzakte, maakte een extra ingelaste bingoronde dat weer goed. 

Het huidige banksaldo is positief. Zo positief, dat er besloten is dat bedrag te schenken aan een goed doel binnen het Reeuwijkse: stichting Ambulance Wens, Scouting Reeuwijk, Oranje Vereniging Reeuwijk-Dorp, Oudheidkamer Reeuwijk of het Hospice Bodegraven-Reeuwijk. Het is aan de leden naar welke van deze vijf goede doelen het bedrag van een paar duizend euro gaat.

Vrijwilligerswerk en regelgeving
Kors en Ria Verweij worden door de andere bestuursleden aangewezen als degenen die de kar van de club trokken. Er komt ook heel wat bij kijken om een prikwedstrijd op het ijs te organiseren. Dat organiseren is het punt niet, dat zit in hun DNA, maar de wettelijke regelgeving was voor Kors en Ria op een gegeven moment niet leuk meer. En dat is zacht uitgedrukt. Alles moet om veiligheidsredenen dichtgetimmerd worden. Het eigen initiatief werd daarmee lamgelegd.

Op Europees niveau worden verenigingen bijvoorbeeld verplicht zich te registeren in het zogenoemde UBO-register, een register dat in het leven is geroepen om witwaspraktijken tegen te gaan. Op zich een prachtig initiatief, maar op het niveau van een kleine vereniging als Oud Holland raakt de regelgeving volkomen uit zijn verband. Daarnaast zijn er op lokaal niveau zoveel restricties om een wedstrijdje prikken mogelijk te maken dat het bestuur besloten heeft de vereniging als zodanig op te heffen. 

Blijven prikken
Het voltallige bestuur is unaniem als het gaat om de voortzetting van de priksleewedstrijden op het ijs: als er ijs is, blijven de sleetjes bij het Landje van Dirk beschikbaar. Dat gaat onder het motto ‘niemand voor iedereen’. Kortom, vrijblijvend, maar wel gezellig een stukje prikken op ieders eigen verantwoordelijkheid. Daarmee is aan alle wettelijke regels voldaan.

Tijdens de allerlaatste avond met elkaar, afgelopen zaterdag, werd de gezelligheid van de afgelopen 37 jaar absoluut geëvenaard.

!