V.l.n.r.: wijkteamleden Erna Zoomers (secretaris), Mark Verheijke (penningmeester), Peter Harskamp, Sietse Bonnema (voorzitter) en Henk van der Neut. Op de foto ontbreken Gijs Hoogeveen (nestor) en Fokke Hoornstra.
V.l.n.r.: wijkteamleden Erna Zoomers (secretaris), Mark Verheijke (penningmeester), Peter Harskamp, Sietse Bonnema (voorzitter) en Henk van der Neut. Op de foto ontbreken Gijs Hoogeveen (nestor) en Fokke Hoornstra.

Wijkteam Bodegraven-Noord hamert op doordachte toekomstplannen

Human Interest Nieuws uit dorp en wijk

Voorzitter Sietse Bonnema en langstzittend wijkteamlid Gijs Hoogeveen schilderen beloftevolle vergezichten voor Bodegraven-Noord en het dorpscentrum. Hun ‘werkgebied’ strekt zich uit van de Burgemeester Kremerweg aan de noordkant tot de spoorlijn die de zuidrand markeert. De twee gaan er eens goed voor zitten om de actuele thema’s helder voor het voetlicht te brengen. 

Wat direct opvalt aan de twee bevlogen ‘voelsprieten van de wijk’, is dat zij steeds hameren op een visie voor de lange termijn. Geen incidenteel pleisterwerk, maar doordachte plannen voor de toekomst. Ze hebben concrete voorbeelden te over. Sietse: “Neem nou de locatie Welkoop. Daar komen woningen. Een stukje verderop zijn voor de oude Versluijslocatie ook bouwplannen. De bierbrouwerij zit ertussen. Ik zeg niet dat die per se weg moet, maar hier liggen wel kansen voor een mooi bouwlint.’’ Gijs wil namens het wijkteam graag de discussie aangaan over een best wel revolutionair idee: “Om vanaf het Rosarium de verouderde woningen van de zeeheldenbuurt te slopen, daar een grote ondergrondse parkeergarage aan te leggen en dan aan de zijde van het Rosarium appartementen terug te bouwen in twee of drie woonlagen voor 65-plussers.’’

Parkeerprobleem
Parkeren in het dorpshart bepaalt voor een belangrijk deel de agenda van het Wijkteam Bodegraven-Noord. Neem nu de herbestemming van de locatie Burggraaff op de hoek van de Kerkstraat en het Voorplein. Voor de hier geplande appartementen in de voormalige doe-het-zelver komen ondergrondse parkeerplaatsen. Het wijkteam ziet voldoende aanleiding dit direct grootser aan te pakken. Dat kan door ook onder het Voorplein tegenover de dorpskerk een parkeergarage met appartementen en een groenstrook aan te leggen, aansluitend op het oude kerkhof (Sint Gallushof). “Want,’’ zo resumeert Sietse, “het kernpunt is dat er in het centrum te weinig parkeerplaatsen zijn voor de mensen die er wonen en er is te veel verkeer.’’ Gijs vult aan: “De gemeente is nu aan zet met een parkeervergunningensysteem voor de bewoners. In het centrum zijn 1400 parkeerplaatsen, terwijl er 1700 nodig zijn. Dat betekent dat er auto’s buiten het centrum moeten worden geparkeerd, bijvoorbeeld bij De Meent of zwembad De Kuil.’’ Sietse ziet ook nog mogelijkheden om de parkeerkelder onder het Raadhuisplein beter te benutten. Volgens zijn berekening staat die ’s avonds voor 80 procent leeg.

Sociale cohesie
Gijs vindt dat het Wijkteam Bodegraven-Noord in zijn 22-jarig bestaan kan terugkijken op succesvolle interventies. “Op het project van de Noordrand ben ik erg trots, ook met het mooie fietspad langs de Burgemeester Kremerlaan,’’ glundert de pensionado. Bij dat grootschalige woningbouwtraject kwamen 166 nieuwe huur- en koopwoningen op de plaats van oude portiekflats. En uiteraard pakte het wijkteam zijn rol bij het vormgeven van de dorpsvisie (via een enquête onder de bewoners), het centrumplan en het opleuken van het Raadhuisplein plus directe omgeving. Naast adviseren over ‘steen en blik’ hecht het wijkteam aan het versterken van de sociale cohesie, een thema dat door de coronapandemie wat naar de achtergrond verdween. Daar komt binnenkort verandering in. “Uit onderzoek van de GGD blijkt dat de gezondheid van de bewoners uit de Zeeheldenbuurt minder is dan die van bewoners van andere delen van de wijk. Daarom starten we samen met het Sociaal Team van de gemeente en bewoners een project om hier de gezondheid te verbeteren en tegelijkertijd te zorgen voor meer groen in de wijk en verbinding tussen de bewoners onderling,’’ besluit Sietse.
Meer info op: Bodegraven-Noord | Bewonersplatform (dorpenwijk.nl)

Leer uw wijkteam kennen

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk bestaat uit negen dorpen of wijken, ieder met een eigen dorp- of wijkteam. In een serie presenteren de leden van de afzonderlijke teams zich aan u als lezer. Waar houden de wijkteamleden zich mee bezig? Wat proberen ze voor elkaar te krijgen? Hoe zien zij hun eigen rol en tegen welke problemen lopen zij aan?

Vandaag: Wijkteam Bodegraven-Noord.

!