Logo kobr.nl
Foto:

Dorpsteam Plassengebied blij met uitkomst enquête

  Ingezonden

REEUWIJK - Het Dorpsteam Plassengebied is blij verrast door de grote response die zij hebben ontvangen naar aanleiding van de enquête die in de maanden juni/juli verspreid is. Een groot deel van de ontvangers heeft de papieren versie ingevuld en in de verzamelbrievenbus in de wijk geretourneerd. Een ander deel verkoos de enquête digitaal in te vullen.

In totaal heeft het dorpsteam 309 ingevulde formulieren retour gekregen, een respons van meer dan 30 procent. Dit geeft aan hoe enorm de betrokkenheid is bij het wel en wee van ons gebied en hoe buurtgenoten de actie hebben gewaardeerd. De positieve reacties geven de leden van het dorpsteam motivatie om zich in te blijven zetten voor dit prachtige natuurgebiedje waar we mogen wonen of recreëren. Dorpsteam Plassengebied blijft graag het doorgeefluik naar de gemeente.

Natuur, rust en ruimte

Het zijn duidelijke woorden hoe de bewoners het plassengebied graag over twintig jaar willen zien of hoe zij het na willen laten aan de volgende generatie. Het woord 'natuur' werd het meest gebruikt, naast de woorden 'rust' en 'ruimte'. Wandelen, fietsen of sporten rondom de plassen kwam op de derde plaats en de watersport op nummer vier. Het is hoe dan ook input waar het dorpsteam wat mee kan.

De woordenwolk (zie onder dit artikel) op basis van de omschrijvingen van de bewoners laat zien waar de kracht van het gebied ligt. Hoe groter het woord des te vaker deze is genoemd. De bewoners genieten dus vooral van het landelijke karakter, de rust en ruimte. Als er naar de toekomst wordt gekeken, staan omschrijvingen in de trant van 'houden zoals het is' (34%) en 'behoud natuur rust en ruimte' (25%) met kop en schouders bovenaan.

De enquête geeft ook in cijfers weer dat er veel zorg is over de toename van toerisme en recreatie en de daarmee gepaard gaande drukte op de smalle wegen; de kernwaarden rust en ruimte staan onder druk. Verkeersveiligheid en bebouwing zijn andere belangrijke thema's waar het dorpsteam zich in moet verdiepen. Hoe worden problemen opgelost, terwijl we het unieke, landelijke karakter van dit gebied behouden?

Samen een visie formuleren

Samen met de bewoners gaat het dorpsteam nu aan het werk om een visie te formuleren. Want naast een groot aantal bewoners dat aangaf graag op de hoogte te worden gehouden, zijn er ook ruim zestig bewoners die actief mee willen denken. "Misschien kunnen we een eigen digitaal bewonerspanel te vormen, waar we vragen die voortvloeien uit deze enquête op kunnen zetten," suggereerde een van de bewoners.

Er kwamen inderdaad vragen op door de enquête, zoals 'Waar zit de balans tussen wonen, natuur en recreatie en hoe willen en kunnen we deze waarborgen?', 'Natuur, landelijk karakter en rust zijn belangrijke kernwaarden voor de bewoners. Kunnen we deze waarden officieel vastliggen in de dorpsvisie?', 'Hoe houd je grip op de toename van het toerisme en de verkeersveiligheid rond en op het water?', 'Hoe bewaak je het landschappelijk karakter en de natuur als economische belangen van (grond)eigenaren en gemeente prevaleren?' en 'Hoe houd je de vinger aan de pols om op tijd op de hoogte te zijn over wat een grondeigenaar/gemeente/projectontwikkelaar/groenalliantie/watersportvereniging wil doen in het gebied?'.

Duidelijk communiceren over wat wel en niet mag in het gebied (water en grond) zal dus een belangrijk item zijn in de toekomst. De komende tijd gaat het dorpsteam met de 'denktanks' aan de slag om deze vraagstukken te concretiseren.

Volgende bijeenkomst

De eerste stap in het formuleren van de visie is de bewoners van het gebied uit te nodigen voor een bijeenkomst over de omgevingswet. De omgevingswet vraagt gemeenten om beleid te maken samen met hun inwoners, resulterend in omgevingsplannen die bestemmingsplannen gaan vervangen. Sake Kuipers gaat hierover meer vertellen. Na de pauze neemt het dorpsteam verschillende thema's en resultaten uit de enquête door met de deelnemers.

Wanneer?
Maandag 21 september, inloop 19.30 uur / start 19.45 uur.
Locatie:
Zalencentrum De Brug

Meer berichten