Logo kobr.nl
Foto: Het Vogelnest

Het Vogelnest start nieuwe schooljaar bijna net als 'normaal'

  Ingezonden

BODEGRAVEN - Het schooljaar op Het Vogelnest is boven verwachting goed begonnen. De (nieuwe) kleuters hebben hun plek al gevonden, groep 3/4 vierde al de verjaardag van juf Trudy, de kinderen van groep 5/6 zijn al gewend aan de nieuwe Chromebooks en voor groep 7/8 staan al boekbesprekingen en spreekbeurten gepland. Het jaar is anders dan 'normaal' vanwege de coronamaatregelen, maar er is een coronaproof modus operandi gevonden, waardoor het gelukkig bijna normaal voelt.

Om dit gevoel van normaliteit te vergroten is gezocht naar mogelijkheden om coronaproof te werken met de kinderen, ouders en leerkrachten. Er moeten handen worden gewassen, klassen hebben eigen looproutes en kinderen die verkouden of ziek zijn blijven thuis, maar daar is iedereen inmiddels al wel aan gewend geraakt. De kinderen die een paar dagen thuis blijven, krijgen het huiswerk thuisbezorgd door klasgenoten, zodat ze niet achterop raken.

Om de ouders van groep 1 t/m 4 toch een kijkje in de klas te geven is een rooster gemaakt dat het mogelijk maakt om een keer per week op gepaste afstand te komen kijken. Bij de kleuters gebeurt dit na schooltijd, in de groepen 3/4 voor schooltijd. Ouders maken hier dankbaar gebruik van. "We zijn erg blij dat we dit kunnen realiseren, want we vinden het heel belangrijk dat ouders betrokken blijven bij de school," ligt directrice Madeleine van Noordt-Wieringa toe. "In dit geval is het een groot voordeel dat we een kleinere school zijn. We hebben de ruimte en dat biedt kansen om deze verbinding met ouders te behouden. Er zijn nooit meer dan 5 of 6 ouders binnen, maar zo zien we ze bij tourbeurt toch allemaal. Ook voor de koffieochtenden die we elke maand hebben, is een oplossing gevonden. Via de Social Schools-app kunnen ouders zich vooraf inschrijven; zo kunnen zij alsnog met ons in gesprek blijven."

Er staat al heel wat op stapel voor de maand september. Voor het derde jaar op rij doet de school mee aan de 10@10 Challenge om sporten en bewegen onder de leerlingen te bevorderen. Daarnaast is het bijna kinderboekenweek én gaat groep 7/8 aan de slag met de coronaproof kinderpostzegels. Wat voelt dat gelukkig 'normaal'!

Meer berichten