Huisvesting Arbeidsmigranten | KOBR: het nieuws uit Bodegraven-Reeuwijk
Ingezonden brief

Huisvesting Arbeidsmigranten

  Ingezonden

Naar aanleiding van de publicatie in de Kijk van 6 januari 2021 naar aanleiding van het Rapport Kaders en oplossingen huisvesting arbeidsmigranten in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is er een belangrijk argument niet geheel duidelijk over gekomen. En dat is namelijk het volgende:


De opzet van het comité en tevens opdracht is dat de arbeidsmigranten die nu in het centrum van Bodegraven en elders zijn gevestigd naar betere huisvesting kunnen verhuizen, zodat hun levensomstandigheden worden verbeterd. De vrijgekomen panden moeten dan worden ingezet voor eigen inwoners, starters en dergelijke. Ook voor hen is er woningnood. Dus het één is nadrukkelijk met het ander verbonden. Juist dit laatste is zeer zwaarwegend, omdat op deze manier ook iets gedaan kan worden aan de huisvestingsproblematiek van met name jongeren en starters in onze dorpen. Het mes snijdt daardoor dus aan twee kanten.

Verder zijn er ook veel randvoorwaarden gesteld die de participatie van alle betrokkenen moeten borgen, zodat er duidelijkheid is, maar er ook draagvlak, perspectief en begrip komt voor de situatie.

Helaas hebben de grootste partijen uit deze gemeente die migranten huisvesten zich niet aangemeld om aan de discussie hun bijdrage te leveren. Jammer, een gemiste kans, omdat ook zij daar een verbetering voor hun werknemers en voor de dorpsgenoten mee belemmeren. Afhankelijk van wat het college van B&W en de gemeenteraad gaan besluiten zullen zij toch ook de consequenties moeten aanvaarden.

Inmiddels is het volledige rapport ook als ingezonden stuk terug te lezen in het RIS, het Raadsinformatiesysteem van onze gemeente.

Nu is afwachten wat het college van B&W met het rapport gaat doen en in hoeverre de gemeenteraad daar dan invulling aan kan/wil gaan geven, en dit in het belang van onze eigen inwoners alsmede de hier werkzame arbeidsmigranten.

Cornelis Hagen

Meer berichten