College overlegt over nieuw plan huisvesting arbeidsmigranten | KOBR: het nieuws uit Bodegraven-Reeuwijk
Foto: Edith Op de Woerd
Huisvesting arbeidsmigranten

College overlegt over nieuw plan huisvesting arbeidsmigranten

  Politiek

Bodegraven - Wethouder Dirk-Jan Knol heeft namens het college laten weten dat er een nieuw voorstel voor de huisvesting van arbeidsmigranten komt. Er was dinsdag beraad in het college geweest. Hieronder nemen we zijn reactie aan deze krant integraal over.

Dirk-Jan Knol: "Het college van B&W wil zorgdragen voor een goede huisvesting van arbeidsmigranten, die een onmisbare factor zijn in onze lokale economie. Het college wilde dit voornemen combineren met een andere doelstelling: de huidige panden waar veel arbeidsmigranten wonen, ombouwen tot geschikte woningen voor woningzoekenden, zoals jongeren, spoedzoekers en ook gezinnen. Na een onderzoek naar geschikte locaties kwamen de Groote Weterering en de Duitslandweg in beeld als geschikt voor de aantallen arbeidsmigranten waarom het gaat.

Bewust heeft het college nog niet willen werken aan bestemmingsplanwijzigingen en andere procedures. Eerst wilden ze kennis nemen van hoe de plannen zouden vallen. Op 31 oktober is er een inspraakavond geweest. Daar kwamen de volgende punten naar voren.

  1. Bewoners in de omgeving van de Groote Wetering zijn in groten getale ongelukkig met het voorstel om op deze schaal huisvesting te realiseren.
  2. De bezwaren richten zich vooral op de locatie van de Groote Wetering, omdat die dicht bij de woonwijk Weideveld ligt, met name bij het deel Vrijeveld.
  3. Er is twijfel of het realistisch is om op zo'n grote schaal via professioneel beheer overlast voor de omgeving te voorkomen.
  4. Ook zijn er twijfels over de kans van slagen om arbeidsmigranten te stimuleren te verhuizen naar de nieuwe locatie.

Het college heeft begrip voor de zorgen die naar voren zijn gebracht en neemt deze mee in de afwegingen bij het formuleren van een nieuw voorstel aan de gemeenteraad."

Meer berichten