Logo kobr.nl

Respijt voor Evertshuis

  Politiek

Bodegraven - Over de financiële positie van het Evertshuis is al veel geschreven en ook in de komende tijd zal er nog een discussie gevoerd worden over de te door de gemeente te verstrekken subsidie. De problematiek werd tijdens deze vergadering door bestuurslid José de Feijter nogmaals uit de doeken gedaan en zij ging ook in op de maatregelen die genomen zijn om de exploitatie rendabeler te maken. Daarbij wist zij te vermelden dat het tekort van € 50.000,- voor dit jaar door organisatorische aanpassingen al met € 20.000,- kan worden teruggebracht. Voor volgend jaar verwacht zij het tekort helemaal weg te werken. Heet hangijzer blijven de kosten van de centrale hal. Daarvoor wordt aan de gemeente wel huur betaald maar er komen geen opbrengsten uit. Ter compensatie van die beheerskosten is een bedrag van € 77.000,- nodig. Zij vroeg de aanwezige raadsleden daar in ieder geval voor de komende twee jaren mee in te stemmen zodat in die tijd gekeken kan worden, mede aan de hand van een extern in te winnen advies, naar een optimalisatie van de exploitatie.

Maandelijkse inspraakraad spiegel van de samenleving 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk kent al weer een aantal jaren het fenomeen van de maandelijkse inspraakraad. Deze speciale raadsvergadering biedt het podium voor presentaties, maar ook bedrijven en burgers kunnen er inspreken over onderwerpen die zij van belang achten en de raadsleden kunnen via informatieve vragen hun kennis vergroten. Door de jaren heen kun je constateren dat de inspraakraad een spiegel is geworden van de samenleving door de veelheid van onderwerpen die worden aangedragen. Ook in de raad van vorige week kwamen vier onderwerpen aan de orde die ieder hun eigen statuur kenden. De financiële positie van het Evertshuis werd tijdens deze inspraakraad besproken.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten