Logo kobr.nl
Na het plenaire gedeelte konden de aanwezigen in kleinere groepen om tafel om hun visie op de ideeën te uiten.
Na het plenaire gedeelte konden de aanwezigen in kleinere groepen om tafel om hun visie op de ideeën te uiten. (Foto: Mitch Huisman)

'Bedrijven op Zoutman-Oost niet verplicht te verhuizen'

  Politiek

REEUWIJK - De eerste verkenningsbijeenkomst over de uitbreiding en de transformatie van bedrijventerrein Zoutman in Reeuwijk begon met de geruststellende woorden van wethouder Dirk-Jan Knol: "Eigenaren van bedrijven en percelen op Zoutman hoeven niet in paniek te raken van de ideeën die de gemeente heeft. Niemand hoeft verplicht te verhuizen."

Er staan dit jaar nog drie verkenningsbijeenkomsten gepland. Reden hiervoor is het opdrogen van mogelijke nieuwbouwlocaties in Reeuwijk-Brug. In die kern is behoefte aan goedkopere woningen en appartementen en bedrijventerrein Zoutman biedt daar mogelijkheden voor. Ook bij de bedrijven zelf is echter een uitbreidingsbehoefte van ongeveer 6 ha.

Eerder al werd bekend dat de gemeente het idee had opgevat om het oostelijk deel van bedrijventerrein Zoutman te transformeren naar de bestemming 'wonen' en uitbreiding te bieden in het nu nog braakliggende deel tussen Zoutman en de Reeuwijkse Randweg.

Wethouder Knol benadrukte dat er nog geen plannen zijn, maar slechts ideeën. Deze eerste bijeenkomst was vooral gericht op het kennismaken met pand- en perceeleigenaren, huurders en bewoners. Zo kan er in kaart worden gebracht wie de grondeigenaren zijn en hoe groot de transformatiebereidheid is. Dat het een project van de lange adem wordt, is al wel duidelijk. De gemeente heeft geen grondpositie op Zoutman en het grondbezit is ook nog eens erg versnipperd.

De aanwezigen konden via hun smartphone vragen beantwoorden over de toekomst van Zoutman. Tweederde was voor de stelling dat Zoutman moet veranderen. Op de vraag welk soort woningen er dan moeten komen, kozen de meesten voor een mix van appartementen en eengezinswoningen. Bijna iedereen vond dat er maximaal drie woonlagen mochten komen en dat er geen grote opslaglocaties moesten komen op Zoutman-West. Bedrijven uit de gemeente moesten voorrang hebben.

Na het plenaire gedeelte werd de groep aanwezigen in tweeën gedeeld en werd er in kleinere groepen met de aanwezigen gesproken over wat hun mogelijkheden en bezwaren zijn. Duidelijk was dat sommigen niet van plan zijn te verhuizen uit Zoutman-Oost, anderen stonden er wel voor open en waren daarom benieuwd op welke manier de gemeente een verhuizing of transformatie kan en wil faciliteren. Onbegrip was er onder ondernemers die al langere tijd bezig waren een woonbestemming te krijgen voor hun pand. Tot nu toe had de gemeente elke poging daartoe weerhouden tot de rechter aan toe en nu zou een transformatie ineens gestimuleerd worden. Daarnaast zijn sommige ondernemers bang voor een toename van klachten over (geluids)overlast wanneer er meer gewoond gaat worden op Zoutman-Oost.

Tijdens de volgende bijeenkomsten op 3 maart, 12 mei en 23 juni krijgen de ideeën steeds meer vorm. Na het zomerreces worden de plannen voorgelegd aan de gemeenteraad, die een beslissing zal nemen of de plannen voortgezet en uitgevoerd worden.

Meer informatie over de plannen en de bijeenkomsten: www.zoutmanverandert.nl

Meer berichten