Tussenverslag over huisvesting arbeidsmigranten aangeboden aan raad en B&W

Politiek

BODEGRAVEN - Vorige week bood procesbegeleider Rob van Hilten het college en de raad een tussenverslag aan van zijn onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten.

Uit onvrede over het sterk bekritiseerde proces rond de huisvesting van arbeidsmigranten werd een jaar geleden door de gemeenteraad een motie aangenomen om het proces opnieuw op te starten. Daarvoor werd in oktober 2019 Rob van Hilten van BMC Advies als extern procesbegeleider aangesteld. Onder de naam ‘Issues en belangen in beeld’ presenteert hij een tussenverslag.

Dertig gesprekken

Van Hilten vertelt dat hij ongeveer dertig gesprekken heeft gevoerd met partijen die op enigerlei wijze belang hebben bij een goede huisvesting van arbeidsmigranten in onze gemeente. “Deze gesprekken passen geheel in de opdracht die ik van B&W heb gekregen. Zij moeten uiteindelijk de basis vormen voor oplossingsrichtingen en kaders die gericht zijn op een realistische aanpak van de huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten.”

De procesbegeleider ziet het rapport als ‘een foto van de meningen, inzichten, issues en belangen’ die hij is tegengekomen tijdens de gesprekken. “Wat mij opviel is dat de meeste mensen een deel van de kennis rond dit dossier hebben en vrijwel niemand het volledige overzicht heeft. Doel van dit rapport is iedereen een gelijk kennisniveau te geven om zo voorbereid het vervolg in te gaan. Vanzelfsprekend is niet iedereen het met elkaar eens. Deze tegenstellingen heb ik in het rapport zichtbaar gemaakt. Daarmee ontstaat er de basis voor een paar goede gesprekken over hoe verder te gaan.”

Poolse achtergrond

Voor het eerst is er ook een bijeenkomst geweest met inwoners met een Poolse achtergrond. Uit het integraal in het rapport opgenomen verslag krijgt de lezer een nogal onthutsend beeld van de omstandigheden waaronder deze arbeidsmigranten hun werk moeten doen. Het gaat daarbij om zaken als een opstapeling van onzekere arbeidscontracten, onbetaald overwerk, verzekeringen en onzekerheid over arbeidsduur. De kritiek die de Poolse gemeenschap in Bodegraven op de uitzendbureaus heeft, is daarbij niet mals. Dat geldt zeker ook voor de bemoeienis van uitzendbureaus met huisvesting. Een groot deel van de aanwezigen geeft aan wel in Nederland te willen blijven, maar huisvesting speelt bij die beslissing een belangrijke rol.

Groot draagvlak

In het rapport wordt voorgesteld een ‘Comité voor de Huisvesting van Arbeidsmigranten’ in te stellen en drie publieksbijeenkomsten te houden in Bodegraven, Reeuwijk-Brug en Driebruggen. Het geheel moet leiden tot een advies aan B&W en de raad, waarna nog een vierde publieksbijeenkomst wordt gehouden waarin alle betrokkenen met elkaar in gesprek kunnen gaan over het advies.

Het volledige rapport is te lezen via het raadsinformatiesysteem van de gemeente als ‘ingekomen stuk 027’.

Tekst: Bert Verver

Advertentie

Categorieën