Logo kobr.nl
Foto:

Nog geen oordeel over zondagopenstelling en financiering aula

  Politiek

REEUWIJK - De commissie Bestuur & Financiën heeft vorige week nog geen groen licht gegeven voor de verruiming van de zondagopenstelling van winkels in Reeuwijk-Brug en de financiering van de aula op de begraafplaats Tempel. Beide onderwerpen komen als bespreekstuk terug in de raad op 27 mei.

Wel of geen acht extra koopzondagen
Uit het onderzoek dat onder ondernemers en winkelend publiek is gehouden over de wenselijkheid voor een ruimere zondagopenstelling van winkels in Reeuwijk-Brug is een weinig eenduidig antwoord gekomen. Dat is althans de mening van de commissie Bestuur & Financiën die zich boog over het voorstel van het college om het aantal van acht koopzondagen voor Reeuwijk-Brug met nog eens acht uit te breiden. In feite tekenden de meningsverschillen zich ook in deze commissievergadering af. Er was desondanks sprake van een zakelijke discussie, waarbij religieuze verschillen geen dominerende rol speelden.

Aan het begin van de discussie stelde Nico de Heij (CDA) dat de antwoorden in het onderzoek van de twaalf ondernemers weinig richting gevend waren. Vier van hen waren voorstander, vier neutraal en vier tegen. De Heij vroeg daarom om meer duidelijkheid over de keus om acht extra koopzondagen voor te stellen. Het schetst geen verbazing dat zijn bedenkingen steun kregen van de SGP en de ChristenUnie. De overige fracties zouden eigenlijk een nog grotere vrijheid willen, maar konden zich vinden in het voorstel, dat door Remco Tijssen (BBR) omschreven werd als een ‘stap naar het einddoel’.

In de discussie bleek duidelijk een grote eensgezindheid over het feit dat de keuze van wel of niet open op zondag vooral bij de ondernemers zelf gelegd moet worden. “Niemand moet open, maar iedereen moet open mogen,” verwoordde Bas Otting die mening die breed werd ondersteund.

In haar reactie gaf wethouder Inge Nieuwenhuizen aan dat het alleen ging om een extra openstelling in Reeuwijk-Brug in verband met de toeristische toeloop in die kern. Zij zei dat er bij het winkelend publiek wel degelijk behoefte was aan meer ruimte om op zondag te winkelen. De keuze voor de acht extra zondagen is tot stand gekomen na overleg met de ondernemers die graag meer ruimte willen, los van het feit dat zij hun eigen keuze blijven maken om wel of niet open te gaan.

Omdat er toch nog wat vragen open bleven, besloot de commissie het voorstel als bespreekstuk in de raad van 27 mei te brengen.

Nog geen hypotheek
Het voorstel van het college om een tijdelijke hypothecaire lening te verstrekken aan Brouwer de Koning Uitvaartzorg BV voor de afbouw van de aula op de begraafplaats Tempel viel, evenals bij een eerdere behandeling in december 2019, niet in goede aarde bij de commissieleden. Hoewel iedereen de noodzaak onderkende om tot een oplossing van de impasse te komen, liepen de woorden ‘wij zijn als gemeente geen bank’ opnieuw als een rode draad door de discussie.

De discussie spitste zich toe op de voor- en nadelen van het verstrekken van een gemeentegarantie en de suggestie van Willem Zuyderduyn (VVD) om de mogelijkheid van een huur-koopconstructie te onderzoeken.

Dat laatste werd door wethouder Kees Oskam toegezegd. Hij beloofde nog voor de komende vergadering de raadsleden daarover te informeren.

Tekst en archiefbeeld: Bert Verver

Meer berichten