Logo kobr.nl

Noodkreet en vertwijfeling over bouwproject Kerverland

  Politiek

WAARDER - Op de locatie Kerverland staat de bouw van onder andere zes nieuwe seniorenwoningen op de planning. Bezorgde inwoners van Waarder vrezen dat hun dorp te veel vergrijst en vragen aandacht voor de behoefte aan starterswoningen in plaats van de seniorenwoningen. Hiervoor peilden ze de behoeften van starters in Waarder met een vragenlijst.

Nadat de laatste originele bewoners van het (verouderde) Kerverland seniorenwooncomplex waren verhuisd naar de moderne en levensloopbestendige woningen van de nieuw gebouwde Máxima-locatie, stonden de woningen van Kerverland leeg. Dat kwam goed uit, want er was tijdelijke woonruimte nodig voor een groepje inburgerende statushouders, die onze gemeente wilde opvangen. Dankzij de inspanningen van diverse vrijwilligers en inwoners van Waarder kan worden teruggezien op een geslaagde actie, waarvan minister Stef Blok zich zelfs persoonlijk kwam overtuigen met een werkbezoek op 27 juni 2016. Dit onderkomen voor de statushouders had echter een tijdelijk karakter, want de Kerverland-seniorenwoningen stonden op de lijst voor sloop en vervanging door nieuwbouw.

Waar ligt de behoefte?
Nadat alle statushouders een betere bestemming hadden gekregen, werd rondom het sloopproject Kerverland om veiligheidsredenen een hek geplaatst. Maar niet voordat er, om onduidelijke redenen, eerst aan het oude gebouw nog een aantal onderkomens voor 'woningzoekende' vleermuizen waren opgehangen. In april 2017 werd aan directe omwonenden en belangstellenden in Waarder het plan voor de nieuwbouw op de Kerverland-locatie gepresenteerd. Tijdens die bijeenkomst in de Huiskamer van Waarder zijn veel op- en aanmerkingen geplaatst, maar tot op heden is daarvan weinig terug te zien in de plannen. De aanwezigen waren het meest verbaasd over het plan om zes extreem Waarder-vreemde seniorenwoningen te bouwen aan de waterkant van de Kerverlandsewetering. Ruim vier ton kostende woningen met bovenverdieping - zijn die geschikt voor senioren? En dat terwijl er in Waarder en in het aangrenzende Driebruggen juist een grote behoefte is aan woningen voor startende jongeren.

Het Kerverland-complex is in de laatste maanden van 2018 volledig tegen de grond gegaan, inclusief de vleermuizenonderkomens. Sinds die tijd ligt het er desolaat bij, alhoewel de natuur op diverse plekken het gebied weer begint in te nemen. Deze hele ontwikkeling heeft enkele betrokken inwoners van Waarder ertoe aangezet om jongeren naar hun behoeften en mening te vragen aangaande dit gemeentelijke beleid. Om privacyredenen worden er hier verder geen namen of andere aanduidingen weergegeven.

Wie zijn de starters?
De vragen betroffen o.a. hun leeftijd, een eventuele relatie of plannen, het verwachte tijdstip voor de behoefte aan een woning, het soort woning en de prijsklasse, waarom ze in Waarder willen blijven en de obstakels waar ze tegenaan lopen. De leeftijd van de ondervraagden viel voornamelijk tussen de 22 en 26 jaar. Enkelen waren alleen, maar de meesten hebben een relatie of zijn getrouwd. De meesten zijn al op zoek naar een woning of gaan op korte termijn op zoek.

Een aanvaardbare prijsklasse valt voor de meesten tussen de 150.000 tot 260.000 euro. Als redenen om in Waarder te blijven, worden in het algemeen aangegeven de sociale contacten (ouders, familie en vrienden), het feit hier te zijn geboren en getogen, binding met het dorp, het kerkelijke contact en de fijne omgeving. Het voornaamste obstakel waar deze woningzoekenden tegenaanlopen is het zeer geringe aanbod van huizen met een voor hen redelijke prijs.

Leegloop van jongeren
De initiatiefnemers van de enquête maken zich grote zorgen om de toekomst van Waarder, de leegloop van jongeren en de negatieve invloed hiervan op de scholen, de sportclubs en kerken. Door de dreigende vergrijzing zal er nog minder doorstroming op de lokale woningmarkt plaatsvinden. De initiatiefnemers hopen dat de gemeente dat niet laat gebeuren.

Tekst: Wim de Boevère

Meer berichten