Logo kobr.nl
Foto:
Politici aan het woord

Politici aan het woord: Artikel 12-gemeente

  Politiek

Ik schrijf dit stukje aan mijn tuintafel. Lekker om buiten te zijn in onze mooie gemeente. Opvallend stil is het ook, want er is weinig vliegverkeer. Op zulke avonden is er geen reden voor zorgen en al helemaal niet over de financiële positie van Bodegraven-Reeuwijk. Maar toch…

Tijdens de bespreking van de kadernota opperde de wethouder financiën dat een artikel 12-status van de gemeente niet uit te sluiten is. In dat geval verliest de gemeente financiële onafhankelijkheid en komt onder curatele van het Rijk te staan. Onbeheerste toegang tot het sociaal domein en met name de jeugdzorg heeft geleid tot een onbeheerste kostenstijging in onze gemeente. De hierdoor ontstane tekorten zijn 'opgelost' door het loslaten van de financiële norm. Die hebben we aan het begin van deze raadsperiode afgesproken. We gingen de gemeentelijke schuldenberg afbouwen met 1 miljoen euro per jaar. Op een schuld van bijna 150 miljoen is dat niet veel. Vorig jaar is de norm verlaagd en dit jaar stelt het college voor om maar niets af te lossen. Waarom? Omdat de tekorten in het sociaal domein verder oplopen en omdat het geld op is. En dan dreigt onder curatele stelling en de artikel 12-status.

De gemeente heeft drie mogelijkheden: bezuinigen, hogere belastingen of een nog hogere schuld. De VVD heeft op 15 juli de motie 'Voorkomen onder curatele stelling' ingediend, die stelt dat er eerst moet worden bezuinigd en dat extra belastingen moeten worden gebruikt voor de aflossing van de gemeentelijke schuld. Wat de VVD niet wil, is dat gaten in de begroting worden opgevuld met hogere belastingen.

Het college zal op ons aandringen na de vakantie met een pakket van 2 miljoen euro aan besparingsmaatregelen komen. Onze prioriteit is besparen om lastenverhoging te voorkomen. Maar mocht lastenverhoging noodzakelijk zijn, dan ziet de motie 'Voorkomen onder curatele stelling' erop toe dat de inkomsten gebruikt worden om de financiële positie van de gemeente te versterken.

Dirk van den Acker, gemeenteraadslid VVD

dvandenacker@Bodegraven-Reeuwijk.nl

Meer berichten